Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

SUPER PROMOCJE

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE
Regulamin promocji dostępny na stronie.


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA – KOSMETOLOGIA
Rabat 200 zł dotyczy obniżki czesnego na I i II semestrze studiów.
Regulamin promocji na stronie.


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA – DIETETYKA
Rabat dotyczy obniżki czesnego na I semestrze studiów.

 


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I, II STOPNIA ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Regulamin promocji na stronie.


DLA STUDENTÓW WSZ
Regulamin promocji na stronie.


DLA ABSOLWENTÓW WSZ NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – KOSMETOLOGIA


DLA ABSOLWENTÓW WSZ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Cofnij

WSZ na Facebooku