Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Promocje dla kandydatów i absolwentów

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA – ZDROWIE PUBLICZNE
Rabat dotyczy obniżki czesnego na I i II semestrze studiów.


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA – DIETETYKA
Rabat dotyczy obniżki czesnego na I semestrze studiów.

 


DLA ABSOLWENTÓW WSZ NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – DIETETYKA
Rabat dotyczy obniżki czesnego na wszystkich semestrach studiów.


DLA ABSOLWENTÓW WSZ NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – KOSMETOLOGIA
Rabat dotyczy obniżki czesnego na wszystkich semestrach studiów.DLA ABSOLWENTÓW WSZ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Cofnij
WSZ na Facebooku