Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

SKIEROWANIE I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Kandydacie na studia, pobierz:

1. skierowanie na badania lekarskie (do samodzielnego wypełnienia)
2. formularz zaświadczenia lekarskiego (wypełnia lekarz medycyny pracy)

Zwróć uwagę aby Twoje zaświadczenie lekarskie zostało wydane na cały okres studiowania.
Aby uzyskać wymagane zaświadczenie lekarskie udaj się do lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie RP.

Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest pieczątka lekarza ze specjalnością „lekarz medycyny pracy” lub w przypadku lekarzy z inną specjalnością, uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych, „badanie profilaktyczne przeprowadził: imię i nazwisko lekarza”.

Zachęcamy do zapoznania się z listą czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, które wymienione są na skierowaniu lekarskim, na które w trakcie studiów na wybranym kierunku mogą być narażeni studenci.

SKIEROWANIE LEKARSKIE
ZAŚWIADCZENIE DIETETYKA
ZAŚWIADCZENIE KOSMETOLOGIA
ZAŚWIADCZENIE FIZJOTERAPIA

Cofnij
WSZ na Facebooku