Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Przeniesienie z innej uczelni

Sprawdź możliwości podjęcia nauki w naszej uczelni na wyższym semestrze niż pierwszy.

Jeśli studiujesz na innej uczelni i posiadasz prawa studenckie lub studiowałeś/-aś na innej uczelni, ale zostałeś/-aś skreślony/-a z listy studentów złóż:

  • podanie o przeniesienie
  • kserokopie kart okresowych osiągnięć studenta z wszystkich zaliczonych semestrów w poprzedniej uczelni.

W/w dokumenty złóż w biurze obsługi studenta (p. 200).
Po uzyskaniu zgody na przyjęcie na wyższy semestr niż pierwszy złóż komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w biurze ds. promocji i rekrutacji (p. 101).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1) wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem studiowanym na poprzedniej uczelni,
2) przy wyliczaniu różnic programowych pod uwagę brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne – na postawie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).

Cofnij

WSZ na Facebooku