Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

STYPENDIA DLA NASZYCH STUDENTÓW

stypendia2

NAGRADZAMY – POMAGAMY – WSPIERAMY
W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku możesz korzystać z szerokiego wachlarza stypendiów – nagradzamy najlepszych i wyjątkowych studentów, a osobom które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej staramy się zapewniać warunki, w których nie będą zmuszone do przerywania studiów.
Studiowanie na uczelni niepublicznej nie musi być drogie, a najlepsi mogą studiować za darmo!
Sam decyduj na co przeznaczysz swoje stypendium!


NAGRADZAMY

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – przyznawane jest za dobre wyniki w nauce, w sporcie (za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym) oraz za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
Zajmij czołowe miejsce na liście rankingowej i otrzymaj stypendium rektora!

W roku akademickim 2017/2018 roczne stypendium rektora osiągnęło nawet kwotę 7 200 zł!

POMAGAMY

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA – przyznawana studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji losowej.
STYPENDIUM SOCJALNE – możesz je otrzymać już w trakcie pierwszego semestru studiów. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w Twojej rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie studenta, któremu może zostać przyznane to stypendium wynosi 900 zł netto.

W roku akademickim 2016/2017 roczne stypendium socjalne osiągnęło kwotę nawet 6 750 zł!

STYPENDIUM SOCJALNE O ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI – przyznawane studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a przy tym korzystają z zakwaterowania w domu studenckim lub wynajętym obiekcie mieszkalnym. To specjalna oferta dla studentów studiów stacjonarnych.

W roku akademickim 2016/2017 roczne stypendium socjalne osiągnęło kwotę nawet 8 550 zł!


WSPIERAMY

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – przyznawane studentom, którzy posiadają stopień niepełnosprawności (od lekkiego po znaczny).

W roku akademickim 2017/2018 roczne stypendium socjalne osiągnęło nawet kwotę 5 400 zł!


INFORMACJE DODATKOWE
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Świadczenia te nie przysługują jednak studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiuje na kolejnym (za wyjątkiem studiów drugiego stopnia, których celem jest uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego).


Szczegółowych informacji o stypendiach udziela:

bwkwwwmgr Barbara Walko-Kiełbasa
starszy specjalista ds. płatności i stypendiów
tel.: 58 769 08 70
e-mail: stypendium@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku