Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Opłaty studia II stopnia

OPŁATA REKRUTACYJNA (opłata jednorazowa, bezzwrotna) – 85 zł

CZESNE
WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA JEDEN SEMESTR: 

KIERUNEK STUDIÓW
MAGISTERSKICH
STUDIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE
 DLA ABSOLWENTÓW WSZ POZOSTALI KANDYDACI
dietetyka 2 600 zł 2 800 zł
kosmetologia 3 400 zł 3 600 zł

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów czesne powiększone jest o 200 zł.

CZESNE NA RATY
WYSOKOŚĆ RAT 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO
ZA SEMESTR
2 RATY 5 RAT
3 800 zł 1 900 zł 770 zł
3 600 zł 1 800 zł 730 zł
3 400 zł 1 700 zł 690 zł
3 000 zł 1 500 zł 610 zł
2 800 zł 1 400 zł 570 zł
2 600 zł 1 300 zł 530 zł

TERMINY PŁATNOŚCI

SEMESTR ZIMOWY R. AKAD. 2021/2022
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
20 września 20 września 20 września
10 października
20 listopada 10 listopada
10 grudnia
10 stycznia
SEMESTR LETNI  R. AKAD. 2021/2022
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
15 lutego 15 lutego 10 lutego
10 marca
15 kwietnia 10 kwietnia
10 maja
10 czerwca
KONTO
Cofnij
WSZ na Facebooku