Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

OPŁATY studia I stopnia

OPŁATA REKRUTACYJNA (opłata jednorazowa, bezzwrotna) – 85 zł

CZESNE

KIERUNEK STUDIÓW CZESNE ZA JEDEN SEMESTR
STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
dietetyka 2 500 zł
PROMOCJA* 
2 300 zł
2 500 zł
PROMOCJA* 
2 300 zł
kosmetologia 2 500 zł 2 700 zł
* PROMOCJA dotyczy I semestru studiów.

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim semestrze studiów (dotyczy wszystkich kierunków) czesne powiększone jest o 200 zł.

CZESNE NA RATY

WYSOKOŚĆ CZESNEGO
ZA SEMESTR
2 RATY 5 RAT*
2 700 zł 1 350 zł 540 zł
2 500 zł 1 250 zł 500 zł
2 300 zł 1 150 zł 460 zł
*WAŻNE! W PRZYPADKU ROZŁOŻENIA CZESNEGO NA 5 RAT DO PIERWSZEJ RATY NALEŻY DOLICZYĆ 50 ZŁ OPŁATY ZA ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY.

TERMINY PŁATNOŚCI

SEMESTR ZIMOWY R. AKAD. 2020/2021
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
20 września 20 września 20 września
10 października
20 listopada 10 listopada
10 grudnia
10 stycznia
SEMESTR LETNI R. AKAD. 2020/2021
CZESNE W CAŁOŚCI 2 RATY 5 RAT
15 lutego 15 lutego 10 lutego
10 marca
15 kwietnia 10 kwietnia
10 maja
10 czerwca
KONTO
Cofnij

WSZ na Facebooku