Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rekrutacja trwa do 30 września

Szanowni Kandydaci,
uprzejmie informujemy, że rekrutacja na semestr zimowy r. akad. 2019/2020 trwa.

Rekrutację prowadzimy na studia, na kierunki:
DIETETYKA (studia I stopnia)
FIZJOTERAPIA (studia jednolite magisterskie)
KOSMETOLOGIA (studia I i II stopnia)

oraz studia podyplomowe:
EKODIETETYKA
DIETETYKA
KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA
PRAWO MEDYCZNE Z ELEMENTAMI PRAWA KOSMETYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGONowość!
TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNANowość!
PODOLOGIANowość!

Dokumenty rekrutacyjne można składać w dziale promocji i rekrutacji lub wysłać pocztą na adres uczelni do 30 września 2019 r.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielą Wam pracownicy biura ds. promocji i rekrutacji:
kontakt mailowy: rekrutacja@wsz.pl
tel. 58 769 08 02/03

Cofnij

WSZ na Facebooku