Spotkania Rady Pracodawców

Szanowani Państwo,
30 października odbyło się spotkanie Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
Zaproszeni goście debatowali z Władzami Uczelni nad możliwymi formami współpracy między Wyższą Szkołą Zdrowia, a reprezentowanymi firmami. Eksperci przedstawili swoje koncepcje dotyczące ścieżek rozwoju studentów, pomysłów na rozszerzenie oferty kształcenia oraz sposobów na podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów. Spotkanie było również świetną okazją do wymiany spostrzeżeń na temat aktualnych oczekiwań pracodawców względem absolwentów kierunków związanych z naukami o zdrowiu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję na dalszą pomyślną i owocną współpracę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

Scroll to Top