Online Linguistic Support

Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka. Uczestnikom mobilności długoterminowych w programie Erasmus+  OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem/-ami obcym/-ymi, w którym/-ych będą studiować, pracować lub odbywać wolontariat za granicą. Ponadto, wybrani uczestnicy mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje.

Studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia obowiązkowego testu biegłości językowej w terminie określonym przez uczelnię (po otrzymaniu informacji z OLS) oraz ewentualnego udziału w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej. Dostęp do kursu językowego będzie możliwy przez okres, jaki został podany przez uczelnię w OLS jako czas trwania stypendium (licząc od pierwszego logowania).

Na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.

Testy językowe są dostępne w następujących językach: bułgarski, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, fiński, francuski, chorwacki, węgierski, włoski, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki.

Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu

Scroll to Top