Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Erasmus+

Erasmus Policy Statement Formularze do pobrania Uczelnie partnerskie ECHE Relacje z wyjazdów Zasady rekrutacji Zasady finansowania wyjazdów Wsparcie językowe Incoming students


erasmus

REKRUTACJA
NA WYJAZDY ZAGRANICZNE !

Zdobądź stypendium i studiuj za granicą
w ramach programu Erasmus+ !

Zachęcamy do zgłaszania się na wyjazdy na studia do jednej
z zagranicznych uczelni partnerskich.
W momencie wyjazdu należy mieć ukończony I rok studiów.

Studenci, którzy chcieliby skorzystać z programu ERASMUS+, proszeni są o złożenie w Biurze Erasmus (p. 200) następujących dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej),
  • certyfikat potwierdzającego znajomość języka obcego (fakultatywnie).

Pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni, którzy chcieliby skorzystać z programu ERASMUS+, proszeni są o złożenie w Biurze Erasmus (p. 200) następujących dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej).

Terminy składania dokumentów na wyjazdy  (STA, STT, SMP, SMS):

  • Zgłoszenia  na wyjazd na praktyki (SMP) przyjmowane są w systemie ciągłym (dotyczą studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku).
  • Zgłoszenia na wyjazd na studia (SMS) przyjmowane są do 30 października r. na semestr letni oraz do 30 marca na semestr zimowy kolejnego roku akademickiego (dotyczą studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku).
  • Zgłoszenia pracowników dydaktycznych na wyjazd w celu prowadzenia zajęć  (STT) przyjmowane są  w systemie ciągłym w przypadku dostępności miejsc.
  • Zgłoszenia na wyjazd pracowników administracyjnych w celu szkoleniowym (STA) przyjmowane są do  w systemie ciągłym w przypadku dostępności miejsc.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.wsz.pl lub u koordynatora współpracy międzynarodowej.


O PROGRAMIE:

Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku ponownie przyznano Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), która obowiązuje przez cały okres trwania Programu Erasmus+, czyli w latach 2021-2027. Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na organizację wymian międzyinstytucjonalnych w ramach Programu Erasmus+, w tym m.in.: mobilności studentów i nauczycieli akademickich.

W ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe możliwe są wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Warunkiem rozpoczęcia wymiany jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest uczelniany koordynator.

Więcej informacji na stronie programu Erasmus +.


Kontakt
Cofnij
WSZ na Facebooku