Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

AIESEC

AIESEC to największa na świecie , niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

Od 45 lat rozwijamy w  młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w  projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.

 

Docieramy do  ośrodków akademickich w Polsce, gdzie za pośrednictwem realizowanych w  zespołach inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpływają na swoje lokalne otoczenie.
Jednym z naszych programów jest Global Volunteer. To doświadczenie międzykulturowego wolontariatu, które umożliwia organizacjom współpracę z młodymi ludźmi z całego świata podczas projektów mających na celu rozwiązanie kulturowych, ekonomicznych, społecznych i ekologicznych problemów współczesnego świata.

Projektem, który najpełniej wpisuje się w misje naszej Uczelni jest:
Health+

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych lub niepełnosprawnych, poprawa jakości ich życia oraz kreowanie w osobach zaangażowanych w projekt postaw prospołecznych. Dzięki warsztatom prowadzonym przez wolontariuszy z całego świata, opartym na interaktywnych rozmowach i różnorodnych aktywnościach, promowany jest zdrowy tryb życia.

Wymagania:

  • 18-30 lat
  • Angielski, poziom min. B1
  • Status studenta nie jest wymagany

Warunki:

  • 6-8 tygodni
  • odbiór z lotniska zapewniony
  • zakwaterowanie jest zapewnione
  • pokrycie kosztów administracyjnych AIESEC Polska w wysokości 699 zł

Przykłady Projektów:
https://aiesec.org/opportunity/709584
https://aiesec.org/opportunity/1099860
https://aiesec.org/opportunity/1148680
https://aiesec.org/opportunity/1142911

Korzyści dla Partnerów:

Rozwiń globalną perspektywę
Zdobądź przewagę, angażując naszych wolontariuszy, którzy interesują się tym co się dzieje na świecie i dostarczając innowacyjne rozwiązania Twojej społeczności.

Pozyskaj zagranicznych wolontariuszy w prosty sposób
Zredukuj czas potrzebny na organizację i administrację, ponieważ pomagamy pozyskać utalentowanych wolontariuszy dzięki naszej globalnej platformie.

Zainicjuj pozytywny wpływ
Nasi lokalni członkowie AIESEC pomogą w kulturowym wprowadzaniu wolontariuszy, jak również ułatwią im przyjemne doświadczenie.

Miej realny wpływ
Zagraniczny wolontariat z AIESEC to 6 tygodni działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Lokalny Oddział Gdańsk
kontakt

 

Cofnij
WSZ na Facebooku