Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Praktyki

Uprzejmie przypominamy, że studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i w związku z tym powinny być realizowane zgodnie z planem studiów w terminach rozliczenia poszczególnych semestrów, tak samo jak pozostałe zajęcia odbywające się na Uczelni. Brak zaliczenia studenckich praktyk zawodowych w wymaganych terminach skutkuje koniecznością ubiegania się o warunkowe zaliczenie semestru. Na pisemny wniosek studenta dopuszcza się przedłużanie terminu rozliczenia praktyk do jednego miesiąca od daty ostatecznego terminu uzyskania wpisów. Zgodę na dłuższy czas realizacji praktyk (przedłużenie do dwóch semestrów) można uzyskać tylko z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych takich jak np. choroba lub ciąża.

Cofnij

WSZ na Facebooku