Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Praktyki w okresie pandemii

Szanowni Państwo,
W związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem pandemii Covid-19 w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. wprowadza – możliwe na obecnym etapie – zmiany w przepisach dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wszelkie rozwiązania mają na celu umożliwienie Państwu planowaną realizację programu i terminowe zakończenie studiów.
Władze Wyższej Szkoły Zdrowia wprowadziły następujące zmiany:

  • W przypadku studentów ostatnich semestrów proponujemy praktyki w formie zdalnej, o których zasadach już pisaliśmy w poprzednich komunikatach.
  • W przypadku studentów pozostałych semestrów wprowadzamy:
    Przedłużenie terminu realizacji praktyk zawodowych wynikających z planów studiów lub dotychczasowych indywidualnych decyzji Rektora (których rozliczenie powinno nastąpić do 30.09.2020), o cały rok akademicki, czyli do 30 września 2021 r., co daje możliwość odbycia obowiązujących w programie studiów praktyk w dogodnym dla Państwa czasie podczas kolejnego roku akademickiego.

Tym samym nastąpi rejestracja studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 bez zrealizowanych praktyk, z obowiązkiem realizacji modułu “praktyka” w kolejnym roku akademickim (również w oparciu o indywidualną organizację studiów), bez konieczności składania podań i wnoszenia opłat oraz przy pozostawieniu pełni praw studenta w roku akademickim 2020/2021.

Takie rozwiązanie umożliwi Państwu np. wnioskowanie o stypendium Rektora.

Pełnomocnik rektora ds. praktyk
dr n. med. Monika Kuczma

Cofnij

WSZ na Facebooku