Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Praktyki oraz zajęcia kliniczne w Podmiocie Leczniczym Copernicus

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Podmiot Leczniczy Copernicus wymaga od wszystkich studentów, którzy będą odbywać zajęcia kliniczne lub praktyki zawodowe w jednostkach organizacyjnych placówki, posiadania zaświadczenia o szczepieniu albo zaświadczenia o przebytej chorobie COVID-19, albo zaświadczenia od specjalisty o przeciwwskazaniach do szczepienia.

Osoby, które nie będą posiadały wskazanych dokumentów, nie zostaną dopuszczone do odbywania zajęć w Podmiocie Leczniczym Copernicus.

Cofnij
WSZ na Facebooku