Informacje dotyczące praktyk dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta oraz szczepienia na WZW B.  Przed rozpoczęciem praktyki należy zapoznać się z listą placówek z którymi współpracujemy, która znajduje się poniżej oraz procedurą realizacji praktyk, która znajduje się na stronie głównej dotyczącej praktyk.

Wymiar studenckich praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo:

Nazwa praktyki

Semestr

Liczba godzin dydaktycznych

Liczba tygodni

PRAKTYKA Z ZAKRESU PODSTAW PIELĘGNIARSTWA

2

120

3

PRAKTYKA Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2

160

4

PRAKTYKA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

3

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

4

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

4

160

4

PRAKTYKA Z ZAKRESU CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

4

160

4

PRAKTYKA Z ZAKRESU POŁOŻNICTWA, GINEKOLOGII I PIELĘGNIARSTWA POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

5

40

1

PRAKTYKA Z ZAKRESU GERIATRII I PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO

5

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

6

40

1

PRAKTYKA Z ZAKRESU NEUROLOGII I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO

6

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU PSYCHIATRII I PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

6

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I PIELĘGNIARSTWA W ZAGROŻENIU ŻYCIA

6

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ

6

40

1

Placówki:

  • Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; al. Jana Pawła II 50;
    Skłodowskiej – Curie 2;
  • Szpitale Tczewskie S.A. 83 – 110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58;
  • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie 83 – 400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36;
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 82 – 300 Elbląg, ul. Królewiecka 146;
  • Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. 77 – 200 Miastko; ul. gen. J. Wybickiego 30;
  • Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12.
Scroll to Top