Informacje dotyczące praktyk dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta oraz szczepienia na WZW B.  Przed rozpoczęciem praktyki należy zapoznać się z listą placówek z którymi współpracujemy, która znajduje się poniżej oraz procedurą realizacji praktyk, która znajduje się na stronie głównej dotyczącej praktyk (https://www.wsz.pl/praktyki-i-biuro-karier/studenckie-praktyki-zawodowe/ ).

 • Minimalny wymiar tygodniowy oznacza, że praktyki nie mogą być realizowane w okresie krótszym niż wskazany poniżej.
 • Maksymalny wymiar godzinowy w ciągu jednego dnia to 8 godzin dydaktyczny, co wynosi odpowiednio 6 godzin zegarowych.
 • Maksymalny wymiar w ciągu jednego tygodnia to 40 godzin dydaktycznych, co wynosi 30 godzin zegarowych.
 • Do określonego zakresu praktyk zawodowych można przystąpić dopiero po zrealizowaniu zajęć umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się, zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyk.

Wymiar studenckich praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo:

Nazwa praktyki

Semestr

Liczba godzin dydaktycznych

Liczba tygodni

PRAKTYKA Z ZAKRESU PODSTAW PIELĘGNIARSTWA

po 2

120

3

PRAKTYKA Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

po 2

160

4

PRAKTYKA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

3

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

4

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

4

160

4

PRAKTYKA Z ZAKRESU CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

4

160

4

PRAKTYKA Z ZAKRESU POŁOŻNICTWA, GINEKOLOGII I PIELĘGNIARSTWA POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

5

40

1

PRAKTYKA Z ZAKRESU GERIATRII I PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO

5

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

6

40

1

PRAKTYKA Z ZAKRESU NEUROLOGII I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO

6

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU PSYCHIATRII I PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

6

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I PIELĘGNIARSTWA W ZAGROŻENIU ŻYCIA

6

80

2

PRAKTYKA Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ

6

40

1

Placówki:

 • Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. – ul. Nowe Ogrody 1-6; al. Jana Pawła II 50;
  Skłodowskiej – Curie 2, Gdańsk;
 • Szpitale Tczewskie S.A. – ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew;
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna;
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg;
 • Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. – ul. gen. J. Wybickiego 30, 77-200 Miastko;
 • Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12;
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie – ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin;
 • American Heart of Poland – wiele placówek
 • Szpitale Pomorskie sp. z o.o. – wiele placówek
 • Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. – ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty;
Scroll to Top