Informacje dotyczące praktyk dla studentów kierunku kosmetologia

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta. Po wyborze placówki, należy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić wybrane miejsce do Biura Karier, celem przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

  • Minimalny wymiar tygodniowy oznacza, że praktyki nie mogą być realizowane w okresie krótszym niż wskazany poniżej.
  • Maksymalny wymiar godzinowy w ciągu jednego dnia to 8 godzin dydaktyczny, co wynosi odpowiednio 6 godzin zegarowych.
  • Maksymalny wymiar w ciągu jednego tygodnia to 40 godzin dydaktycznych, co wynosi 30 godzin zegarowych.
  • Procedury dot. realizacji praktyk w placówce spoza listy /wybrana przez siebie/  znajduje się na stronie głównej studenckich praktyk zawodowych.

 

Wymiar studenckich praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia:

Informacja dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021:

Nazwa praktykiPraktyka w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnejPraktyka w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej IPraktyka w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej II
Wymiar godzinowy praktyki200 godzin dydaktycznych-  w czasie stanu epidemicznego320 godzin dydaktycznych320 godzin dydaktycznych
Najkrótszy czas realizacji praktyki8 tygodni8 tygodni8 tygodni
Miejsce realizacjigabinety  kosmetyczne, kosmetyczno –fryzjerskie, kosmetyczno – dermatologiczne, w ośrodkach SPA i Wellness lub w innych ośrodkach  zapewniających  realizację  programu  praktyk  w zakresie    kosmetyki  pielęgnacyjnej,  korekcyjnej i upiększającej

Informacja dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2021/2022 i później:

Nazwa praktykiPraktyka w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej (po 2 semestrze)Praktyka w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej I (po 4 semestrze)Praktyka w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej II (w trakcie 5 semestru)
Wymiar godzinowy praktyki320 godzin dydaktycznych320 godzin dydaktycznych320 godzin dydaktycznych
Najkrótszy czas realizacji praktyki8 tygodni8 tygodni8 tygodni
Miejsce realizacjigabinety  kosmetyczne, kosmetyczno –fryzjerskie, kosmetyczno – dermatologiczne, w ośrodkach SPA i Wellness lub w innych ośrodkach  zapewniających  realizację  programu  praktyk  w zakresie    kosmetyki  pielęgnacyjnej,  korekcyjnej i upiększającej

Placówki:

Scroll to Top