Informacje dotyczące praktyk dla studentów kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta. Po wyborze placówki, należy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić wybrane miejsce do Biura ds. Praktyk i Biura Karier, celem przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Dziennik praktyk do odbioru w Biurze ds. Praktyk i Biurze Karier w godzinach otwarcia

Dokumenty do pobrania:
Karta zaliczenia praktyk zawodowych
Opinia o praktykancie
Wzór porozumienia

Wymiar praktyk:

 • 2 semestr wstępna praktyka kliniczna w szpitalu 100 godz.
  (praktyka na oddziałach szpitalnych, w placówkach służby zdrowia świadczących usługi fizjoterapeutyczne, w ośrodkach lub oddziałach dziennych),
 • 3 semestr praktyka w pracowni fizykoterapii 50 godz. i praktyka w pracowni kinezyterapii 50 godz.,
 • 4 semestr praktyka w pracowni fizykoterapii 75 godz. i praktyka w pracowni kinezyterapii 75 godz.
  (zajęcia w jednostkach medycznych, w zakładach i ośrodkach rehabilitacji, w przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizykoterapii, kinezyterapii, domach opieki społecznej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych),
 • 5 semestr praktyka uzdrowiskowa 75 godz.
  (sanatoria, zakłady przyrodolecznicze, ośrodki SPA, bądź placówki służby zdrowia, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i uzdrowiskowej),
 • 6 semestr praktyka w zakresie fizjoterapii w ośrodkach i gabinetach sportowych 75 godz.
  (zajęcia w placówkach sportowych posiadających własne zaplecze rehabilitacyjne, bądź placówkach służby zdrowia, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii po urazach sportowych),
 • 9 semestr praktyka fizjoterapeutyczna* 640 godz.
 • 10 semestr praktyka fizjoterapeutyczna* 320 godz.

* Praktyka fizjoterapeutyczna (zawodowa – semestry 9 i 10) – szczegółowe zasady odbywania praktyki fizjoterapeutycznej reguluje Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów (Dz. U. z 2017 r. poz. 537) – łącznie 960 godzin, w tym:

 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu:
  •  ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa,
  •  neurologia i neurochirurgia,
  •  reumatologia,
  •  wiek rozwojowy,
   (zajęcia w jednostkach medycznych, zajmujących się fizjoterapią w dysfunkcjach układu ruchu, na oddziałach w szpitalu, w poradniach rehabilitacyjnych)
 • fizjoterapia w chorobach wewnętrznych:
  •  ginekologia i położnictwo,
  •  pediatria,
  •  chirurgia,
  • kardiologia i kardiochirurgia,
  •  pulmonologia,
  •  geriatria,
  •  psychiatria,
  •  onkologia i medycyna paliatywna,
   (zajęcia w jednostkach medycznych, na oddziałach w szpitalu, w poradniach rehabilitacyjnych),
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym (zajęcia w jednostkach medycznych, na oddziałach w szpitalu, w przychodniach i poradniach rehabilitacji dzieci).

Placówki

2 semestr (wstępna praktyka kliniczna w szpitalu):

 • więcej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
 • SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław
 • Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10
 • Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój (placówka oferuje darmowy nocleg i wyżywienie po stawkach pracowniczych)
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Polanki 119, – więcej
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk – Zaspa, Al. Jana Pawła II 50, (Zakład Rehabilitacji),
 • COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1-2 (Zakład Rehabilitacji PCT, budynek nr 2, piętro -1),
 • Szpitale Tczewskie S.A.,
 • 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ, Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 117,
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36,
 • Szpital Polski Sztum, ul. Reja 12,
 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. Jagalskiego 10 (Zakład Rehabilitacji),
 • Szpital Rehabilitacyjny „JANTAR”, Jantar, ul. Rybacka 15,
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.,
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk – więcej

3 i 4 semestr (praktyka w pracowni fizykoterapii i kinezyterapii):

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
 • NZOZ SALUBRE Centrum rehabilitacji i masażu ul. Gdańska 17A 84-230 Rumia
 • Gabinet Rehabilitacji Fizjo-Sport Katarzyna Szymoniak Obodrzyców 52, 81-812 Sopot
 • SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław
 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 3 – (proszę odebrać skierowanie z Biura Ds. Praktyk i zapytać o szczegóły)
 • Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10
 • Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój (placówka oferuje darmowy nocleg i wyżywienie po stawkach pracowniczych)
 • Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień, ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk – Przed praktyką studenci powinni pokazać pracownikowi Biura Karier dowód ubezpieczenia NNW i OC oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych i poprosić o adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w Złotej Jesieni,
 • Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Przylesie” ul. Sportowa 18, 76-270 Ustka – więcej
 • Dom Seniora Harmonia s.c. 80-299 Gdańsk, ul. Ateny 26 – więcej
 • Dom im. J. Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku, ul. Abrahama 56,
 • Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk ul. Fromborska 24,
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Medyk, Jantar, ul. Rybacka 44,
 • Centrum Rehabilitacji i Treningu „Fizjo-world”, ul. Łużycka 10A, Gdynia – więcej,
 • NZOZ FIZ-MED Spółka z o.o.. PORADNIA REHABILITACJI, ul. Jaśkowa Dolina 105, Gdańsk – więcej,
 • NZOZ Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, Sopot,
 • NZOZ „NEPTUN”, ul. Rybacka 15, Jantar,
 • Prywatna Klinika Rehabilitacyjna, Krojanty k. Chojnic, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7,
 • Rehabilitacja Magmed, Gdynia, Armii Krajowej 38-42,
 • PRZYCHODNIA GDAŃSK – POŁUDNIE, Gdańsk, ul. Jeleniogórska 21,
 • Akademia Lechii Gdańsk S.A., ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, Gdańsk
 • Niepubliczny Zakład Usług Rehabilitacyjnych, Wejherowo, ul. Pucka 11,
 • Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Gdańsk ul. Oliwska 62,
 • Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o., Chwarznieńska 136/138,
 • EUROMEDICUS Gdynia, ul. Czechosłowacka 3,
 • NZOZ Obłuże-Oksywie, Gdynia, ul. Sucharskiego 2,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REHOSP, Nowy Dwór Gdański, ul. Sienkiewicza 17,
 • SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji, Starogard Gdański, ul. Hallera 21/1,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rogowscy, Tczew, ul. 30 Stycznia 55
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk – więcej

5 semestr (praktyka uzdrowiskowa):

 • Sanatorium Uzdrowiskowe MALWA KAMEA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 64, 57-320 Polanica Zdrój – Sanatorium oferuje dla studentów bezpłatne zakwaterowanie, a za niewielką opłatą przepyszne, przygotowywane na miejscu posiłki. Czas trwania praktyk: do indywidualnego ustalenia, zgodny z wymogami uczelni Godziny trwania praktyk: 7:00-14:30 (w tym dwie 0,5 h przerwy, śniadaniowa oraz obiadowa) Po zakończonych praktykach studenci każdego dnia mogą korzystać ze znajdujących się na terenie sanatorium: basenu, siłowni oraz sali gimnastycznej. Kontakt pod numerem tel. recepcja: 74 868-11-00.
 • SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław
 • Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10
 • Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój (placówka oferuje darmowy nocleg i wyżywienie po stawkach pracowniczych)
 • SP ZOZ „UZDROWISKO SOPOT”, ul. B. Chrobrego 6/8
 • Sopotorium Medical Resort, ul. Bitwy pod Płowcami 52, 81-731 Sopot

6 semestr (praktyka w zakresie fizjoterapii w ośrodkach i gabinetach sportowych):

 • Gabinet Rehabilitacji Fizjo-Sport Katarzyna Szymoniak Obodrzyców 52, 81-812 Sopot
 • Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 3 – (proszę odebrać skierowanie z Biura Ds. Praktyk i zapytać o szczegóły)
  Centrum Rehabilitacji i Treningu
 • Fizjo-world”, ul. Łużycka 10A, Gdynia – więcej
Scroll to Top