Informacje dotyczące praktyk dla studentów kierunku dietetyka II stopnia

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta. Po wyborze placówki, należy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić wybrane miejsce do Biura Karier, celem przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

 • Minimalny wymiar tygodniowy oznacza, że praktyki nie mogą być realizowane w okresie krótszym niż wskazany poniżej.
 • Maksymalny wymiar godzinowy w ciągu jednego dnia to 8 godzin dydaktyczny, co wynosi odpowiednio 6 godzin zegarowych.
 • Maksymalny wymiar w ciągu jednego tygodnia to 40 godzin dydaktycznych, co wynosi 30 godzin zegarowych.
 • Procedury dot. realizacji praktyk w placówce spoza listy /wybrana przez siebie/  znajduje się na stronie głównej studenckich praktyk zawodowych.

 

Wymiar studenckich praktyk zawodowych

Praktyka z zakresu dobrej praktyki produkcyjno – higienicznejPraktyka z zakresu żywienia dzieciPraktyka w poradni dietetycznejPraktyka z zakresu żywienia człowieka dorosłego
120 godz. (3 tyg.)120 godz. (3 tyg.)120 godz. (3 tyg.)120 godz. (3 tyg.)
I rok ( I semestr)I rok ( II semestr)II rok ( III semestr)II rok (IV semestr)
zajęcia w laboratoriach analizy żywności, stacji sanitarno – epidemiologicznejzajęcia w szpitalach dziecięcych, oddziałach dziecięcych, oddziałach neonatologii, hospicjach dziecięcych; żywienie dziecka zdrowego: przedszkola, żłobki.zajęcia w przyklinicznych i przyszpitalnych poradniach dietetycznych lub placówkach prywatnych zajmujących się szeroko pojętym poradnictwem z zakresu chorób układu pokarmowego, chorób metabolicznych; poradnie diabetologiczne, poradnie leczenia otyłości etc.zajęcia w szpitalu na oddziałach dla dorosłych, w domu opieki społecznej, w uzdrowiskach, w hospicjach, w domach seniora

Placówki

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
 • Szpitale Pomorskie
 • Szpital Specjalistyczny na Zaspie, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50
 • Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. – Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk 
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 17
 • Paulina Borek-Trybała Dietetyk – Gabinet dietetyczny ul. Cedrowa 27, Gdańsk -Ujeścisko, lokal usługowy U7 (Osiedle Wolne Miasto)
 • GRMED Sp. z o.o. 81-877 Sopot, ul. Smolna 3C
 • Sports-Med ul. Jaśkowa Dolina 57 Victoria Clinic 80-286 Gdańsk/ ul. Starowiejska 58 Merkury Zdrowie i Rehabilitacja 81-356 Gdynia
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., Gdańsk, Polanki 119 – (student musi odebrać skierowanie z Biura ds. Praktyk) – więcej
 • Dietetico Joanna Matuszyńska – ul. Królowej Jadwigi 137/1, 80-034 Gdańsk 
 • Happy Kids Osowa Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno Sportowym i Żłobek Happy Baby 80-299 Gdańsk-Osowa, ul. Oriona 1
 • Przedszkole Sióstr Elżbietanek ul. Opacka 5, 80-330 Gdańsk
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni, 81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8,
 • Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień, ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk,
 • Dom Seniora Harmonia s.c. 80-299 Gdańsk, ul. Ateny 26,
 • Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, ul. Kopernika 6, Gdańsk
 • Przedszkole nr 4 – ul. Do Studzienki 36. 80-227 Gdańsk 
 • American Heart of Poland – wiele placówek
 • SP ZOZ w Brodnicy – ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
 • Nowy Świat Niepubliczna Szkoła Podstawowa – ul. Nowy Świat 7A, 80-299 Gdańsk
 • Rezydencja LIVE – ul. Miodowa 6, 83-200 Okole/ koło Starogardu Gdańskiego 
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (wymagane skierowanie) – ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
 • Żłobek Puchatek – ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot
 • Dietostacja Beata Krawczyńska-Kowalska – ul. Piastowska 96 h/2, 80-358
 • NAMO Aleksandra Burczyk-Wacławik – ul. Bargiela 4a/15, 80-180 Gdańsk
 • Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio – ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12, 84-100 Puck
 • Slimfood Magdalena Oleś – ul. Śląska 11/37, 80-384 Gdańsk
 • Szpitale Tczewskie S.A. – ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew
 • LUX MED sp. z o.o. – placówki trójmiejskie
Scroll to Top