Informacje dotyczące praktyk dla studentów kierunku dietetyka II stopnia

Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do praktyki zawodowej jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ponadto w czasie trwania praktyki zawodowej student jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki zdrowia (lub orzeczenia lekarskiego) do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie badań odbywa się na koszt studenta. Po wyborze placówki, należy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić wybrane miejsce do Biura Karier, celem przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Wymiar studenckich praktyk zawodowych

Praktyka z zakresu dobrej praktyki produkcyjno – higienicznejPraktyka z zakresu żywienia dzieciPraktyka w poradni dietetycznejPraktyka z zakresu żywienia człowieka dorosłego
120 godz. (3 tyg.)120 godz. (3 tyg.)120 godz. (3 tyg.)120 godz. (3 tyg.)
I rok ( I semestr)I rok ( II semestr)II rok ( III semestr)II rok (IV semestr)
zajęcia w laboratoriach analizy żywności, stacji sanitarno – epidemiologicznejzajęcia w szpitalach dziecięcych, oddziałach dziecięcych, oddziałach neonatologii, hospicjach dziecięcych; żywienie dziecka zdrowego: przedszkola, żłobki.zajęcia w przyklinicznych i przyszpitalnych poradniach dietetycznych lub placówkach prywatnych zajmujących się szeroko pojętym poradnictwem z zakresu chorób układu pokarmowego, chorób metabolicznych; poradnie diabetologiczne, poradnie leczenia otyłości etc.zajęcia w szpitalu na oddziałach dla dorosłych, w domu opieki społecznej, w uzdrowiskach, w hospicjach, w domach seniora

Placówki

 • Poradnia dietetyczna dr Ilony Lis w Body & Mind Clinic al. Grunwaldzka 413, 80-330 Gdańsk – (praktyki częściowo zdalne dla osób zapracowanych) – student musi odebrać skierowanie z Biura ds. Praktyk
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
 • Poradnia Promocji Zdrowia, Słupsk, ul. Westerplatte 1
 • Boczki Na Bok, Gdańsk, ul. Bergiela 4c/11
 • Szpitale Pomorskie
 • Szpital Specjalistyczny na Zaspie, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 17
 • Centrum Św. Łukasza Sp. z o.o. Sp. k. ul. Narwicka 11A, 80-557 Gdańsk (praktyki w poradni dietetycznej i dotyczące chorób metabolicznych – dla osób z komunikatywną znajomością angielskiego)
 • Paulina Borek Dietetyk – Gabinet dietetyczny ul. Cedrowa 27, Gdańsk -Ujeścisko, lokal usługowy U7 (Osiedle Wolne Miasto)
 • GRMED Sp. z o.o. 81-877 Sopot, ul. Smolna 3C
 • Dietetico Joanna Matuszyńska, Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi 137/1.08
 • Sports-Med ul. Jaśkowa Dolina 57 Victoria Clinic 80-286 Gdańsk/ ul. Starowiejska 58 Merkury Zdrowie i Rehabilitacja 81-356 Gdynia
 • Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., Gdańsk, Polanki 119 – (student musi odebrać skierowanie z Biura ds. Praktyk) – więcej
 • Poradnia Dietetyczna Magdalena Maciejewska-Cebulak 80-126 Gdańsk, ul. Myśliwska 17 A
 • Happy Kids Osowa Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno Sportowym i Żłobek Happy Baby 80-299 Gdańsk-Osowa, ul. Oriona 1
 • Centrum Św. Łukasza Sp. z o.o. Sp. k. ul. Narwicka 11A, 80-557 Gdańsk
 • Przedszkole Sióstr Elżbietanek ul. Opacka 5, 80-330 Gdańsk
 • Przedszkole nr 48, 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni, 81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 8,
 • Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień, ul. Franciszka Hynka 12, 80-465 Gdańsk,
 • Dom Seniora Harmonia s.c. 80-299 Gdańsk, ul. Ateny 26,
 • Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, ul. Kopernika 6, Gdańsk
Scroll to Top