Polityka prywatności Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

 

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w serwisach Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

1. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności, w tym prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Uczelni.

2. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ma siedzibę przy ul. Pelplińskiej 7, 80-335 Gdańsk i jest administratorem danych, w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika serwisu internetowego WSZ odbywało się zgodnie z przepisami.

3. W Uczelni powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: administratordanych@wsz.pl

4. Jeśli podczas korzystania z serwisów internetowych WSZ gromadzone są jakiekolwiek dane, które uznać można za dane osobowe, wówczas Uczelnia przestrzega zasad wskazanych przez RODO oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych, a w szczególności dba o to, aby:


1) przetwarzane odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a w pozyskiwaniu danych przyświecały konkretne, uzasadnione cele;
2) gromadzić jedynie niezbędne i prawidłowe dane i tylko na taki czas, jaki jest konieczny;
3) przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, oparty na ocenie ryzyka.

5. Dane użytkownika serwisu internetowego WSZ mogą być przekazywane jedynie osobom upoważnionym, sprawdzonym podmiotom, z którymi zostały zawarte stosowne umowy oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

6. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dba o to, aby każda osoba działająca z upoważnienia Uczelni mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Uczelni.

7. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku podejmuje niezbędne działania, aby prawa użytkownika serwisu internetowego WSZ, odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, były właściwie spełniane, a w szczególności aby:


1) komunikacja odbywała się w sposób przejrzysty;
2) udzielane były właściwe informacje i dostęp do danych osobowych;
3) wypełniane były żądania do których użytkownik serwisu internetowego WSZ ma prawo, w tym sprostowania i usuwania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Uczelnia stara się wykonać dobrze obowiązki przewidziane w RODO i innych przepisach dotyczących ochrony danych, niemniej użytkownik serwisu internetowego WSZ ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

II. Pliki cookies (ciasteczka)

Scroll to Top