Stypendia ministra edukacji i nauki

Informacje na temat stypendiów Ministra  za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uwaga! Rektor Uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski. Następnie ocena wniosków zostaje dokonana przez zespół powołany przez Ministra Edukacji i Nauki. Skład zespołu tworzą eksperci z dziadziny nauki, sztuki i sportu.

Scroll to Top