Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Opłaty za studia w semestrze zimowym r. akad. 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 września 2021 r. upływa termin płatności z tytułu czesnego za semestr zimowy r. akad. 2021/2022. Termin ten dotyczy tych z Państwa, którzy deklarują wpłatę czesnego w całości bądź w rozbiciu na dwie raty. W przypadku rozłożenia czesnego na pięć rat, termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 10 września 2021 r.
Jednocześnie przypominamy, że warunkiem zmiany zadeklarowanego przez siebie wyboru ilości rat jest konieczność złożenia podania o rozłożenia czesnego na raty w terminie do 5 września 2021 r. Podanie może zostać przesłane drogą mailową na adres: czesne@wsz.pl.

Najważniejsze informacje dotyczące płatności.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności.

Cofnij
WSZ na Facebooku