Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Ograniczenia w kontaktach z biurami administracyjnymi uczelni

Szanowni Państwo,
w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, a także w trosce o nasze wspólne zdrowie informujemy, że w ślad za zaleceniami Rządu RP oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wprowadzamy do odwołania ograniczenia w osobistych kontaktach z pracownikami Uczelni poprzez zamknięcie biur administracyjnych.

Do dnia 9 kwietnia br. jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem zdalnych kanałów kontaktu.
Przerwa wielkanocna 10-13 kwietnia br.

Biuro Obsługi Studenta
– kontakt telefoniczny w sprawach pilnych będzie możliwy w godz. 10:00-15:00 (z wyłączeniem weekendu) pod numerem: 797 261 017
– kontakt mailowy: dziekanat@wsz.pl

Biuro ds. promocji i rekrutacji
– kontakt telefoniczny będzie możliwy w godz. 10:00-15:00 (z wyłączeniem weekendu) pod numerem: 797 260 807
– kontakt mailowy: rekrutacja@wsz.pl

Drodzy kandydaci,
rejestracja i rekrutacja on-line na studia w systemie e.wsz.pl jest dostępna!
Rekomendujemy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową do odwołania.

Biuro Kanclerza
– kontakt mailowy: izabela.straczewska@wsz.pl

Biuro ds. praktyk
– kontakt mailowy: praktyki@wsz.pl

Biuro ds. nauki i biblioteka
– kontakt mailowy: biblioteka@wsz.pl

Biuro ds. płatności i stypendiów
– kontakt mailowy: czesne@wsz.pl stypendium@wsz.pl


Zawieszenie zajęć dydaktycznych i odwołanie planowanych wydarzeń.

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Zarządzeniem rektora Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z wiadomościami przekazywanymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o Państwa i nasze zdrowie zgodnie z Zarządzeniem rektora Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 roku odwołane zostają wszystkie wydarzenia organizowane na terenie Uczelni, w tym:

  1. Warsztaty w ramach akcji “Marzec na Obcasach” – 12 marca “Spokojnie to tylko emocje”, 16 marca “Joga twarzy”,
  2. Czwartki z profilaktyką  – 12 marca, 19 marca, 26 marca,
  3. Dzień Otwarty Wyższej Szkoły Zdrowia – 24 marca,
  4. Obchody Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia (wstępnie przełożone na 28 maja 2020 r.).

O ewentualnych nowych terminach odwołanych wydarzeń poinformujemy w osobnych ogłoszeniach.

Cofnij

WSZ na Facebooku