Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Psychodietetyka

Psychodietetyka do dziedzina łącząca wiedzę za zakresu dietetyki i psychologii. Psychodietetyk pomaga osobom, które zmagają się z problemami związanymi z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, cierpiącymi na zaburzenia odżywiania np. napadowe objadanie się, bulimia, anoreksja jak również takim, których problemy żywieniowe mają swoje podłoże psychiczne, np. depresja, mania lub zaburzenia osobowości.
W odróżnieniu od dietetyka, psychodietetyk jest osobą posiadającą wiedzę także z zakresu psychopatologii, dzięki której potrafi zdiagnozować i pracować z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Specjalista w tym zakresie, w sposób całościowy ocenia przyczyny zaburzeń odżywiania, jak również chorób wynikających z niewłaściwego odżywiania. Stara się leczyć przyczyny i zmieniać nastawienie pacjenta, a dopiero w dalszej kolejności zajmuje się odpowiednim stylem odżywiania.

Celem studiów jest odpowiedź na potrzeby społeczne, a co za tym idzie, pogłębianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie psychologii i dietetyki. W trakcie toku studiów przywiązujemy szczególną uwagę do treści merytorycznych i umiejętności praktycznych. Staramy się, aby podążały one za współcześnie zmieniającym się światem i dostarczały wiedzę, która umożliwi absolwentom kierunku skuteczną pomoc i trafne działania w pracy z pacjentami. Podczas studiów pomagamy zrozumieć różne czynniki psychologiczne wpływające na odżywianie i relacje z jedzeniem, uczymy jak zmieniać nawyki żywieniowe i odzyskać kontrolę nad procesem jedzenia, uświadamiamy jakie choroby mogą być następstwem zaburzeń odżywiania i uczymy jak postępować, aby im zaradzić.

Podejmując studia podyplomowe na kierunku PSYCHODIETETYKA uzyskasz wiedzę z zakresu:

  • klinicznych i emocjonalnych aspektów żywienia,
  • czynników wywołujących zaburzenia odżywiania,
  • sposobów i metod walki z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi,
  • metod pracy z osobą w gabinecie psychodietetyka.

PROGRAM KSZTAŁCENIA (208 godzin, 30 ECTS)

LP. MODUŁ ECTS
1. Fizjologia odżywiania z elementami anatomii 2
2. Żywienie człowieka z elementami układania diety 2
3. Kliniczny aspekt żywienia 2
4. Emocjonalne aspekty  żywienia 2
5. Zaburzenie odżywiania 2
6. Pacjent w obliczu choroby 2
7. Zachowania pacjenta w kontekście społecznym i środowiskowym 3
8. Farmakoterapia i suplementacja w żywieniu 2
9. Dietoterapie i choroby dietozależne 2
10. Psychologia osobowości 2
11. Praktyczny aspekt motywacji pacjenta 3
12. Dzieci i młodzież w gabinecie psychodietetyka 2
13. Metody pracy z klientem w gabinecie psychodietetyka – studium przypadku 4


Podczas rekrutacji nie weryfikujemy Twojego dotychczasowego kierunku kształcenia. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Oferujemy interesujące studia w formie niestacjonarnej, które trwają 2 semestry, tj. 1 rok akademicki.
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedzielę (a także mogą się odbywać w piątki przed zaplanowanym zjazdem od godz. 17:00) Liczba godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną to 208 godzin dydaktycznych. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychodietetyki. Zajęcia będą prowadzone w formie online lub hybrydowej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 00, 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY
Cofnij
WSZ na Facebooku