Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Podologia

Podologia to specjalistyczna dziedzina wiedzy, zajmująca się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stopy, leczeniem występujących schorzeń, a także pielęgnacją stopy zdrowej i chorej.
Ze względu na zwiększenie liczebności seniorów w naszym społeczeństwie oraz współistnienie chorób metabolicznych, m.in. pacjentów ze stopą cukrzycową, zabiegi podologiczne zajmują bardzo ważne miejsce w ofercie gabinetów podologicznych i kosmetycznych. 

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu podologii. Słuchacze poznają metodologię zabiegów podologicznych, co pozwoli im na rozpoczęcie samodzielnej praktyki w tej dziedzinie. Głównym atutem studiów podyplomowych na kierunku Podologia jest kompleksowe ujęcie tematyki oraz umiejętne połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów.

Patronat nad studiami podologicznymi objęła firma Podopharm.

Po ukończenie studiów podyplomowych z Podologii, absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, pozwalające na:

 • rozpoznanie chorób i wad stóp
 • diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej
 • zaprojektowanie indywidualnej wkładki ortopedycznej
 • udzielanie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg
 • stosowanie specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych
 • wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych, odciążających szczególnie zagrożone miejsca

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy zawodowej w:

 • gabinetach podologicznych
 • klinikach i instytutach zdrowia i urody
 • gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness
 • uzdrowiskach
 • firmach kosmetycznych (w działach rozwojowych lub szkoleniowych)

Na studiach podyplomowych nie tylko pogłębisz posiadaną wiedzę, ale zwiększysz również swoje szanse na awans lub zmianę pracy.
Tylko wszechstronnie wykwalifikowani specjaliści, łączący zdobycze nowoczesnej nauki z praktyką i doświadczeniem, będą mieli uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy. Kto może studiować podologię na studiach podyplomowych?

Podczas rekrutacji nie weryfikujemy Twojego dotychczasowego kierunku kształcenia. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Zainteresował Cię kierunek? Zamów program studiów podyplomowychstudia.podyplomowe@wsz.pl

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 202
Forma studiów: niestacjonarne – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.
Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podologii.

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03, 58 769 08 04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY
Cofnij

WSZ na Facebooku