Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Ekodietetyka studia podyplomowe

Wiek XXI nazywany jest erą ekologiczną, opartą na  żywności ekologicznej, tradycyjnej, której  celem jest poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego. Podstawą konsumpcji jest  żywność o wysokiej wartości odżywczej, odpowiednich walorach sensorycznych, bezpieczna dla zdrowia, wytwarzana metodami tradycyjnymi.

Jak wykazały badania ostatnich lat, jednym z większych problemów zdrowotnych na świecie są nadwaga
i otyłość, choroby układu krążenia, cukrzyca, alergie pokarmowe. Są to choroby w których żywienie jest jednym z podstawowych czynników terapeutycznych lub wspomagających leczenie farmakologiczne. Warunkiem  powodzenia dietoterapii jest nie tylko dostosowanie  sposobu żywienia do założeń diety, ale także jakość proponowanych produktów żywnościowych. Na jakość żywności, poza walorami zdrowotnymi,  wpływają też  atrybuty emocjonalne które  wynikają z zaufania jakim konsument obdarza produkt,  bowiem  nie może ich zweryfikować bezpośrednio przy zakupie. Cechami tymi są  m.in. źródło  pochodzenia żywności, czy jest wytwarza metodami przyjaznymi środowisku itp..

Odpowiednie działania edukacyjne oraz promocyjne, mogą wpłynąć na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i tych składowych stylu życia, które zapewniają właściwy komfort psychofizyczny. Wysoki poziom tej edukacji może zapewnić tylko wykwalifikowana kadra specjalistów, jaką może wykształcić  proponowane studia podyplomowe.

Celem poznawczym kształcenia jest przekazanie słuchaczom, w oparciu o najnowsze materiały źródłowe, wiedzy z zakresu dietetyki, żywienia w różnych warunkach środowiskowych, ekologii,
a także profilaktyki zdrowotnej
.

Po ukończeniu  studiów podyplomowych z  Ekodietetyki  absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu:

 • żywienia człowieka w różnych warunkach środowiskowych,
 • projektowania diet leczniczych i profilaktyki chorób,
 • projektowania różnych form usług żywieniowych i zarządzania nimi,
 • promocji produktów i kuchni regionalnych wśród turystów oraz mieszkańców regionu,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej prozdrowotnej.
 • posiadać przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki

Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach prowadzących działalność edukacyjną i terapeutyczną w zakresie dietetyki i żywienia  takich, jak:

 • zakłady publiczne żywienia otwartego i zamkniętego ( opieki zdrowotnej, społecznej i innych),
 • ośrodki odnowy biologicznej,
 • placówki prowadzące działalność edukacyjną z zakresu poradnictwa dietetycznego i nauczania dietetyki oraz żywienia  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • ośrodki projektowe i nadzoru sanitarno-higienicznego na działalnością placówek żywienia człowieka zdrowego i chorego,
 • poradnie dietetyczne,
 • catering dietetyczny z wykorzystaniem produktów ekologicznych

Opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych jest prof dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska.
Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów oraz doświadczonych praktyków z zakresu dietetyki i ekodietetyki.

Studia realizowane są w trybie:

 • dwusemestralnym – w wymiarze łącznym 240 godzin, dla osób prowadzących: coaching z zakresu żywienia, dietetyki oraz promocji  zdrowia, catering dietetyczny;
 • trzysemestralnym – łącznie 350 godzin (sem. III w wymiarze 110 godzin poszerzonym o problematykę niezbędną w nauczaniu dietetyki, żywienia i ekodietetyki)

Kto może studiować dietetykę na studiach podyplomowych? Podczas rekrutacji nie weryfikujemy, jaki kierunek studiów ukończyłeś/aś. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich – nie tylko absolwentów kierunków medycznych i okołomedycznych)!

Zamów program studiów podyplomowychstudia.podyplomowe@wsz.pl

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas: tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY

Cofnij

WSZ na Facebooku