Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Edukator diabetologiczny – nowość

Studia podyplomowe na kierunku Edukator Diabetologiczny umożliwiają słuchaczom zdobycie aktualnej wiedzy na temat wszystkich typów cukrzycy oraz chorób z nią powiązanych. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie informacji niezbędnych do wspierania pacjentów w procesie leczenia oraz zachowania przez nich właściwej kondycji psychofizycznej po postawieniu diagnozy.


Absolwenci studiów podyplomowych – edukator diabetologiczny uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji pacjentów z cukrzycą oraz utrwalania i wprowadzania w ich życie właściwych nawyków żywieniowych. Tematami wykładów będą również praktyczne informacje o nowoczesnych metodach leczenia cukrzycy.

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli absolwentom na realizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy oraz na użytek jednostek zajmujących się zdrowiem publicznym.

Patronat nad kierunkiem Edukator Diabetologiczny objęło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w 1981 roku z inicjatywy osób chorych na cukrzycę. Obecnie liczy około 330 oddziałów i kół na terenie całego kraju, zrzeszających w sumie blisko 55 000 pacjentów.
Stowarzyszenie zajmuje się bezpośrednią pracą z diabetykami i ich rodzinami w zakresie udzielania im szeroko pojętej pomocy (przede wszystkim edukacji diabetologicznej, ale także integracji i wsparcia grupowego), jak również propagowaniem świadomości i profilaktyki cukrzycy w społeczeństwie oraz reprezentacją diabetyków przed władzami i zabieganiem o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia.

Oferujemy Państwu studia w formie niestacjonarnej, które trwają 2 semestry.
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedzielę (a także mogą się odbywać w piątki przed zaplanowanym zjazdem od godz. 17:00) , a liczba godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną to 220 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą prowadzone w formie online lub hybrydowej.

Na studiach podyplomowych nie tylko pogłębisz posiadaną wiedzę, ale zwiększysz również swoje szanse na awans lub zmianę pracy.

 

Tylko wszechstronnie wykwalifikowani specjaliści, łączący zdobycze nowoczesnej nauki z praktyką i doświadczeniem, będą mieli uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA (220 godzin, 30 ECTS)

LP. MODUŁ ECTS
1.  Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy. 3
2. Etiologia, patogeneza i rozpoznanie cukrzycy. 2
3. Ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy. 2
4. Leczenie insuliną w praktyce. 2
5. Aktywność fizyczna w cukrzycy typu 1 i 2.  1
6. Zasady żywienia w cukrzycy z uwzględnieniem farmakologii. 2
7. Komunikacja z pacjentem diabetologicznym i jego rodziną. 2
8.  Żywienie w cukrzycy oraz modyfikacje dietetyczne u pacjentów z chorobami współistniejącymi. 4
9. Układanie jadłospisów dla pacjentów diabetologicznych.  4
10. Żywienie dziecka z cukrzycą i jego rozwój fizyczny 2
11. Edukacja pacjentów diabetologicznych. 4
12. Nowoczesne technologie w diabetologii. 2

Kto może studiować na studiach podyplomowych Edukator Diabetologiczny?

Podczas rekrutacji nie weryfikujemy Twojego dotychczasowego kierunku kształcenia. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, w szczególności na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, socjologia, wychowanie fizyczne.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Edukator Diabetologiczny jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu końcowego.

Zainteresował Cię ten kierunek? Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń lub napisz do nas:
tel.: 58 769 08 00/01/02/03/04
e-mail: studia.podyplomowe@wsz.pl

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY

 

Cofnij
WSZ na Facebooku