Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wykładowcy

dr Wioleta Jankowiak

Absolwentka kosmetologii w Wyższej Szkole Pielęgnacji, Zdrowia i Urody w Poznaniu oraz Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  W 2015 r. otrzymała tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Specjalista w dziedzinie kosmetologii leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej. Wieloletni wykładowca, praktyk, organizator warsztatów, koła kosmetycznego oraz kursów dla kosmetologów i kosmetyczek. Konsultant naukowy oraz współtwórca polskiej linii dermo-kosmetycznej. W latach 2010-2014 koordynator kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Egzaminator w zawodzie Technik Usług Kosmetycznych. Autorka poradnika kosmetycznego „Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp” oraz wielu innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych szkoleń produktowych, warsztatów oraz kongresów. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z kosmetologii leczniczej, laserów w medycynie i kosmetologii, kosmetologii upiększającej oraz kosmetologii pielęgnacyjnej. Na każdych zajęciach omawiane są m.in. nowości w kosmetologii dotyczącej danego przedmiotu, przedstawiane ważne aspekty protokołów zabiegowych dotyczących bezpieczeństwa klienta oraz aspekty dotyczące honorowania obszaru zabiegów przez firmy ubezpieczeniowe. Według opinii dr Wiolety Jankowiak, najważniejszą zaletą studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest duże ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy.

dr inż. Elwira Jakubowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowego studium pedagogicznego na Uniwersytecie Gdańskim.  Doktor nauk chemicznych. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia na studiach magisterskich z receptur preparatów kosmetycznych.
Receptura preparatów kosmetycznych to zajęcia, na których studenci uczą się sposobu przygotowywania produktów kosmetycznych w różnych formach (emulsje, mleczka, toniki, sztyfty, pudry, itp.) oraz jak poszczególne składniki tych produktów wpływają na ostateczną postać preparatu.
Dr inż. Elwira Jakubowska jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu chemii i technologii tłuszczów i detergentów. Współautorka skryptu akademickiego „Wybrane układy zdyspergowane. Budowa i właściwości”. oraz patentu „Sposób wytwarzania emulgatora acylopropylenoglikolowego”. Otrzymała stypendium dla doktorantów, stypendium naukowe oraz dyplom uznania Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Według opinii dr inż. Elwiry Jakubowskiej, Wyższa Szkoła Zdrowia dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Nie brakuje również miejsc, w których można odpocząć między zajęciami i zjeść posiłek. Jak podkreśla, uczelnia współpracuje z wieloma wybitnymi specjalistami i firmami,  powiązanymi z profilem jej działalności.  

Cofnij

WSZ na Facebooku