Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Co po studiach?

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia:

 1. uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe z zakresu nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii
 1. jest przygotowany do planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem
 2. jest przygotowany do wykonania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
 3. jest przygotowany do odczytania skład kosmetyku i ustalenia jego zastosowania
 4. jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem m.in. w celu wydawania zaleceń dotyczących pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny
 5. jest przygotowany do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetologicznego o pełnym zakresie świadczonych usług
 6. jest przygotowany do oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków
 7. jest gotowy do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne
 8. potrafi współpracować z lekarzami o różnych specjalnościach w zakresie wykonania zleconych zabiegów
 9. jest przygotowany do kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych
 10. jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia
 11. posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny i kosmetologii
 12. może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności zawodowej:
 • gabinety kosmetologiczne; kosmetologiczno-podologiczne
 • studia wizażu
 • gabinety odnowy biologicznej, SPA
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych
 • firmy zajmujące się produkcją kosmetyków i przygotowujące receptury kosmetyczne
 • w szkolnictwie
 • redakcje profesjonalnych pism podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki

Dodatkowo każdy absolwent uzyskuje szczegółową wiedzę i umiejętności zgodne z wybraną specjalizacją.

Cofnij
WSZ na Facebooku