Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Cele kształcenia

Cele kształcenia na studiach II stopnia na kierunku kosmetologia:

 1. posługiwanie się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
 2. doskonałe poruszanie się w środowisku branży kosmetologicznej
 3. obsługiwanie aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 4. sporządzanie i stosowanie preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 5. określanie wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka
 6. przygotowanie do prowadzenia profilaktyki mającej na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej
 7. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 8. nabycie przez studenta umiejętności interpersonalnych oraz pracy w zespole
 9. wykorzystywanie informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii
 10. respektowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych
 11. ukształtowanie u studenta umiejętności profesjonalnego, analitycznego i etycznego podejścia do pracy w zawodzie
 12. kształtowanie u studenta umiejętności i postaw budowania i stosowania społecznej odpowiedzialności standardów prawnych oraz etycznych w relacjach z osobami zdrowymi i chorymi
 13. ukształtowanie u studenta umiejętności prezentowania w sposób czytelny i przekonujący analiz dostępnych danych źródłowych
 14. pobudzenie świadomości konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie zawodowe, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności
Cofnij
WSZ na Facebooku