Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kosmetologia

Serdecznie zapraszamy do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kosmetologia.
Studia trwają 2 lata (4 semestry), odbywają się w formie dziennej lub zaocznej.

Wraz ze wzrostem społecznej świadomości, że piękno to zdrowie, a zdrowie to piękno, zawód kosmetologa spotyka się z coraz większym szacunkiem oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy. Każdy pragnie wyglądać nie tylko pięknie, ale i być zdrowym. Naszym celem jest wykształcenie kadry specjalistów, którzy będą pomagać społeczeństwu chronić i dbać o zdrowie, uświadamiać jego istotę i wpływ na urodę.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter kierunku kosmetologia, efekty uczenia dotyczą wielu dziedzin, m.in. medycznych, chemicznych, nauk o biznesie czy ekonomicznych.

Studiując kosmetologię na poziomie magisterskim, zdobędziesz szczegółową wiedzę na temat budowy i funkcji organizmu – szczególnie skóry. Poznasz czynniki mające wpływ na jej stan oraz to, w jaki sposób się ona przed nimi chroni. Będziesz potrafił przedstawić i scharakteryzować różne typy skóry, opisać jej poszczególne warstwy i je rozpoznać. Zdobędziesz szczegółową wiedzę związaną z zastosowaniem zabiegów kosmetologicznych w leczeniu chorób i pielęgnacji skóry o zróżnicowanym zapotrzebowaniu. Dowiesz się, jakie są przyczyny, objawy i podstawowe metody leczenia wielu chorób, w tym cywilizacyjnych, hormonalnych czy dermatologicznych. Zdobędziesz wiedzę na temat alergologii i toksykologii, a także kosmetyków i preparatów stosowanych w kosmetologii. Poznasz procedury tworzenia nutrikosmetyków i zasady doboru składników w zależności od planowanego efektu. Wyposażymy Cię także w wiedzę dotyczącą marketingu, prawa pracy, zasad prowadzenia własnej działalności oraz obowiązujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Zdobędziesz także wiele umiejętności, a te, które już posiadasz, będziesz mógł udoskonalić i rozwinąć. Nauczysz się, jak rozmawiać z klientem i jego rodziną, jak przeprowadzać wywiad dermatologiczno – kosmetologiczny z uwzględnieniem potrzeb i wymagań psychologicznych czy kulturowych. Na podstawie wywiadu będziesz potrafił dobrać i wykonać zabieg kosmetologiczny z wykorzystaniem odpowiednich sprzętów i aparatury, zaproponować metody korekcji twarzy i rozpoznać powikłania po jego nieprawidłowym wykonaniu, a nawet dobrać odpowiednią dietę. Nauczysz się dobierać i stosować wybrane surowce i składniki kosmetyczne, analizować pod względem jakości składy umieszczone na opakowaniach kosmetyków. Dowiesz się także, czym należy się kierować przy doborze i wykonywaniu zabiegów SPA, specjalistycznych technik masażu oraz zabiegów fizykalnych. Będziesz potrafił wykonać różne typy makijażu, poznasz wiele metod ich utrwalania oraz tuszowania defektów skóry. Nauczysz się wykonywać badanie aparatu paznokciowego, rozpoznawać występujące wokół niego nieprawidłowości. Zdobędziesz także umiejętności ruchowe w zakresie ćwiczeń poprawiających kondycję oraz kształtujących sylwetkę i postawę, dzięki czemu będziesz mógł szerzyć świadomość zdrowia i zachowań prozdrowotnych.

Autorski program kształcenia, stworzony przy współpracy ekspertów i przedsiębiorców, pozwoli Ci uzyskać niezbędną wiedzę do samozatrudnienia na rynku usług kosmetycznych oraz zapewni solidne podstawy do podjęcia pracy zawodowej w obszarze usług kosmetycznych m.in. zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA:

  • kosmetologia anti-aging
    Podjęcie ścieżki kształcenia anti-aging pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu problematyki skóry dojrzałej. Nabycie umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych, a także umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry dojrzałej z wykorzystaniem nowoczesnych technik stosowanych w kosmetologii.
  • odnowa biologiczna
    Podjęcie ścieżki kształcenia odnowa biologiczna pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu technik i zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych stosowanych w ośrodkach SPA. Nabycie umiejętności doboru oraz wykonania specjalistycznych masaży oraz profesjonalnych zabiegów kosmetologicznych i fizykalnych dostosowanych do potrzeb klienta. Ponadto zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania ośrodkiem o profilu kosmetycznym.
  • podologia
    Podjęcie ścieżki kształcenia podologia pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Nabycie wiedzy dotyczącej podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.

Swoją pasję Studenci mogą rozwijać w kole naukowym DermoLab WSZ.
Ponadto uczelnia podejmuje się również organizacji różnorodnych szkoleń i spotkań z firmami kosmetologicznymi, a także producentami zaawansowanych technologii, w celu przedstawienia nowych osiągnięć w branży kosmetologicznej.

WYKŁADOWCY TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI CELE KSZTAŁCENIA PROGRAM STUDIÓW OPŁATY CO PO STUDIACH EFEKTY UCZENIA SIĘ
Cofnij
WSZ na Facebooku