Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Co po studiach?

Według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy  dietetyk jest specjalistą z zakresu wielu dziedzin, który zajmuje się planowaniem, nadzorowaniem i wdrażaniem diety leczniczej w szpitalach i zakładach żywienia zbiorowego oraz profilaktyka i leczeniem chorób dietozależnych.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku dietetyka jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie, a także do podjęcia pracy zawodowej w:

– publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,

– poradniach dietetycznych,

– zakładach żywienia zbiorowego,

– zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),

– organizacjach konsumenckich,

– placówkach sportowych,

– i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku dietetyka daje możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich lub studiach podyplomowych.

Cofnij

WSZ na Facebooku