Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą nowego kierunku studiów licencjackichPIELĘGNIARSTWO.
Studia realizowane są w formie stacjonarnej.

Zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi medyczne nieustannie rośnie, a problemy z brakiem odpowiedniej liczby pracowników w ochronie zdrowia są coraz bardziej zauważalne. Uzyskanie wykształcenia z zakresu pielęgniarstwa staje się więc ogromnym atutem na rynku pracy.

Kierunek studiów pielęgniarstwo umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które w profesjonalny sposób przygotują studentów do przyszłej pracy zawodowej – w szpitalach, ośrodkach zdrowia, sanatoriach, gabinetach prywatnych.

Studiując pielęgniarstwo poznasz mechanizmy działania organizmu człowieka, dowiesz się  jakie procesy w nim zachodzą oraz jak należy na nie reagować. Trzyletnie studia licencjackie przygotują Cię także do prawidłowego sposobu komunikacji z pacjentem oraz jego rodziną, dowiesz się na co należy zwrócić uwagę i czym się kierować podczas rozmowy. Nauczysz się jak całościowo i indywidualnie opiekować się chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Poznasz tajniki pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgicznego czy psychiatrycznego. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu położnictwa, ratownictwa medycznego, geriatrii i wielu innych dziedzin z zakresu nauk o zdrowiu i nauk medycznych. W ciągu trzech lat studiów nabędziesz wielu nowych umiejętności – między innymi nauczysz się udzielać świadczeń w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to gwarancja jakości i najwyższego poziomu kształcenia. Nowoczesne pracownie specjalistyczne wyposażone zostały w wysokiej jakości sprzęt, co umożliwi profesjonalne przygotowanie do zawodu. Duża ilość zajęć praktycznych,  wysoko wykwalifikowana kadra oraz wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach z obszaru nauk o zdrowiu, sprawiają, że absolwenci Uczelni, są doskonale przygotowanymi do pracy, ekspertami.

Jako uczelnia o profilu praktycznym, kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Obecnie Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku ma podpisanych ponad 120 umów i porozumień dotyczących realizacji praktyk studenckich na różnych kierunkach, a 36 z nich podpisanych z trójmiejskimi szpitalami, uzdrowiskami i ośrodkami pomocy społecznej, z którymi Uczelnia współpracuje od ponad 12 lat – ich profil działalności jest właściwy do realizacji praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. Są to ośrodki świadczące usługi lecznicze – publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, między innymi szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne i wielospecjalistyczne, poradnie i gabinety, placówki opiekuńcze, domy spokojnej starości oraz hospicja.

WYKŁADOWCY CELE KSZTAŁCENIA CO PO STUDIACH CZAS TRWANIA STUDIÓW OPŁATY PROGRAM STUDIÓW PRAKTYKI ZAWODOWE

 

 

Cofnij
WSZ na Facebooku