Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wykładowcy

dr inż. Waldemar Żyngiel

Absolwent studiów magisterskich na kierunku intendentura okrętowa w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Akademii Morskiej w Gdyni. Odznaczony Medalem Komisji Narodowej. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z technologii żywności i potraw, towaroznawstwa, organizacji pracy oraz projektowania usług żywieniowych, podczas których studenci mają możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi elementami organizacji i planowania usług żywieniowych na rynku konsumenta w formie prezentacji i dyskusji panelowych.

 

dr Joanna Bartkowicz

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku usługi żywieniowe i dietetyka, studiów podyplomowych z usług żywieniowych i dietetyki oraz studiów doktoranckich na Akademii Morskiej w Gdyni, a także pedagogicznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, technologii potraw dietetycznych, nowych trendów w żywieniu i dietetyce, marketingu żywności oraz kuchni etnicznych i regionalnych. Na laboratoriach z kuchni etnicznych i regionalnych, studenci przygotowują potrawy różnych narodowości i regionów Polski. Ponadto, analizowane są “modne” diety oraz odbywają się dyskusje nad ich pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Na zajęciach z marketingu żywności, opracowywane są “nowe produkty” i oceniane szanse i zagrożenia wprowadzenia ich na rynek. Dr Joanna Bartkowicz jest autorką wielu publikacji naukowych w zakresie dietetyki. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za przyjazną atmosferę.   

 

prof. dr hab. Ewa Babicz – Zielińska

W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, nowych trendów w żywieniu i dietetyce oraz marketingu żywności. Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych o charakterze problemowym, mających za zadanie aktywizację słuchaczy (panel dyskusyjny). Prof. Ewa Babicz – Zielińska jest autorką lub współautorką 4 monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, wielu rozdziałów w monografiach, współautorką 5 podręczników akademickich oraz promotorką 6 doktorów, kilkuset magistrów i inżynierów. Współautorka programów nauczania w szkołach wyższych na kierunku dietetyka. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową przez Rektora Akademii Morskiej w Gdyni. Według opinii prof. Ewy Babicz Zielińskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, możliwość nawiązania kontaktów naukowych z ośrodkami badawczymi, uczelniami o podobnym profilu kształcenia, wymiana poglądów poprzez uczestnictwo w konferencjach i warsztatach oraz organizacja kół naukowych.    

 

Dr n. med. Paulina Borek-Trybała

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku dietetyka. Ponadto w 2018 roku na Wydziale Lekarskim z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorancką poświęconą leczeniu niedożywienia w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Swoje doświadczenie w praktyce klinicznej poszerza jako dietetyk kliniczny na oddziale Onkologii i Radioterapii w UCK w Gdańsku. Specjalizacje zawodowe dr n. med.  Borek-Trybały to dietetyka onkologiczna i nefrologiczna, opieka nad pacjentami bariatrycznymi oraz terapia nadwagi i otyłość.  Swoją wiedzę przekazuje na licznych szkoleniach, konferencjach oraz przy okazji pracy dydaktycznej ze studentami. Jest członkiem wiodących towarzystw żywieniowych takich jak POLSPEN, PTD, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Celiakię. Od 2010 roku prowadzi swoją poradnię dietetyczną, dodatkowo stara się realizować naukowo przez pisanie licznych publikacji oraz wystąpienia na konferencjach naukowych, gdzie prezentuje wyniki swoich badań. Jej pasją jest gotowanie dlatego stara się zmienić myślenie o diecie w kategoriach głodówki i wyrzeczeń przez pokazanie swoim Pacjentom prostych i atrakcyjnych posiłków.

Cofnij

WSZ na Facebooku