Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Turystyka medyczna

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku oraz Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej zapraszają na kurs – OBSŁUGA PACJENTA ZAGRANICZNEGO

Pracując w branży usług prozdrowotnych coraz częściej naszymi klientami są obcokrajowcy. Stanowią klienta szczególnego, który wymaga kompleksowej obsługi, wykraczającej często poza świadczenie usługi medycznej.

Przyjazdy pacjentów zagranicznych do naszego kraju w celu poddania się tutaj planowanym zabiegom medycznym określamy mianem turystyki medycznej. Jest to wyraźnie rosnący segment turystyki przyjazdowej do Polski. W jej rozwój zaangażowane są nie tylko hotele i biura podróży, ale głównie placówki oferujące wszelkie usługi dla zdrowia. W woj. pomorskim popularnością cieszą się zabiegi rehabilitacyjne, medycyna estetyczna i oczywiście stomatologia, a korzystają z nich głównie pacjenci ze Skandynawii i Niemiec. Świadcząc usługi zdrowotne warto być świadomym, że praca ta stanowi olbrzymi wkład w wizerunek turystyki w regionie. Profesjonalna obsługa pacjenta zagranicznego może być gwarancją posiadania stałego klienta, który korzysta z szerokiego pakietu usług.

Wychodząc naprzeciw pojawiającym się na rynku trendom i rozwojem  procesu turystyki medycznej, przygotowaliśmy ofertę kursu skierowanego dla osób pragnących rozpocząć działalność w branży związanej z obsługą medyczną pacjentów spoza Polski.

W programie kursu:

– charakterystyka rynku turystyki medycznej w Polsce i na świecie

– istota i specyfika obsługi pacjenta zagranicznego

– potencjał głównych rynków zagranicznych

– elementy procesu obsługi pacjenta zagranicznego

– rola komunikacji z pacjentem zagranicznym

– główne wyzwania związane z procesem obsługi obcokrajowców na przykładach.

CZAS TRWANIA: 4h

CENA PROMOCYJNA: 200zł    180 zł

PROWADZĄCY: dr Anna Białk-Wolf / Mariusz Arent

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie.
2. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy składać w biurze ds. promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl  

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 8 osób.

OPŁATĘ ZA KURS
należy dokonać przelewem na konto uczelni .

Kurs objęty jest Patronatem Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

 

Cofnij
WSZ na Facebooku