Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kurs masażu klasycznego II stopnia – nauka masażu

kurs_mk2s

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza na kurs MASAŻU KLASYCZNEGO II STOPNIA!

Naucz się technik wybranych masaży specjalistycznych. Poznaj teoretyczne podstawy wykonywania masażu, doskonaląc praktykę jego wykonania poprzez wielokrotne ćwiczenia.
Podczas kursu poznasz fizjologię reakcji tkanek i ustroju człowieka na bodziec zewnętrzny w postaci masażu specjalistycznego z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do jego wykonywania.
Zapewniamy wszelkie środki kosmetyczne i higieniczne. Nasza pracownia wyposażona jest w profesjonalne stoły do praktycznej nauki masażu.

ZOSTAŃ PROFESJONALISTĄ OD MASAŻU KLASYCZNEGO!

Kurs polecamy:

 • studentom IV, V, VI i VII semestru fizjoterapii studiującym w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku
 • studentom fizjoterapii z innych uczelni, którzy przedstawią dokument potwierdzający zaliczenie zajęć z masażu

Pozostali kandydaci na kurs proszeni są o przedstawienie dokumentu potwierdzającego umiejętność wykonywania masażu klasycznego I stopnia.

PROGRAM KURSU
1. Ćwiczenia:

 • doskonalenie masażu klasycznego z uwzględnieniem nowych technik masażu
 • wspomaganie masażu klasycznego masażem punktowym i poprzecznym
 • terapia Vacuum, metodyka zabiegu i jej zastosowanie w różnych formach masażu
 • przygotowanie pacjenta do masażu i nauczanie technik masażu izometrycznego oraz metodyki wykonania zabiegu
 • masaż centryfugalny – metodyka wykonania zabiegu
 • metodyka wykonywania masażu kosmetycznego twarzy

2. Wykłady:

 • teoria masażu próżniowego (terapia Vacuum) – zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu
 • teoria masażu izometrycznego – zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu (wskazania i przeciwwskazania)
 • teoria masażu centryfugalnego – zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu (wskazania i przeciwwskazania)
 • charakterystyka wybranych masaży kosmetycznych (masaż kosmetyczny twarzy, masaże kosmetyczne całego ciała)
 • aromaterapia – zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu

CENA KURSU
850 zł – dla Studentów WSZ

950 zł – dla pozostałych uczestników.

CZAS TRWANIA KURSU
45 godzin (1 h=45 minut), w tym:

 • 6 h wykładów
 • 39 h ćwiczeń

TERMIN KURSU
informacja o terminie zostanie zaktualizowana wkrótce.

PROWADZĄCY
dr Małgorzata Kawa

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, s. 310.

UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność, czynne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnego wyniku z zaliczenia kursu.
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.

Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. potwierdzenie wpłaty za kurs
3. oświadczenie

Dokumenty należy składać w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 9 osób.

OPŁATĘ ZA KURS
należy dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT
Jeśli zainteresowała Cię oferta szkolenia zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA!

Cofnij
WSZ na Facebooku