Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Kurs masażu klasycznego I stopnia

kurs_mk1sWyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku serdecznie zaprasza na kurs MASAŻU KLASYCZNEGO I STOPNIA!

Uczestnicząc w kursie nauczysz się technik masażu klasycznego. Zdobędziesz praktykę jego wykonywania poprzez wielokrotne ćwiczenia. Poznasz fizjologię reakcji tkanek i ustroju człowieka na mechaniczny bodziec zewnętrzny w postaci masażu z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do jego wykonywania. Zapewniamy wszelkie środki kosmetyczne i higieniczne. Nasza pracownia wyposażona jest w profesjonalne stoły do praktycznej nauki masażu.

ZDOBĄDŹ NOWE UMIEJĘTNOŚCI I ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

PROGRAM KURSU
1. Ćwiczenia:

 • przygotowanie pacjenta do masażu, nauczanie techniki głaskania, rozcierania, budowa anatomiczna skóry, wpływ głaskania, rozcierania na organizm, nauczenie techniki ugniatania, potrząsania, wibracji, wpływ ugniatania, potrząsania na organizm, doskonalenie techniki głaskania, rozcierania.
 • metodyka wykonywania masażu klasycznego kończyny dolnej (pozycja wyjściowa pacjenta – leżenie przodem)
 • metodyka wykonywania masażu klasycznego kończyny dolnej (pozycja wyjściowa pacjenta – leżenie tyłem), doskonalenie masażu klasycznego kończyny dolnej (leżenie tyłem)
 • metodyka masażu klasycznego kończyn górnych i obręczy barkowych
 • metodyka masażu klasycznego grzbietu i masażu karku
 • masaż klasyczny klatki piersiowej i brzucha
 • metodyka masażu klasycznego całkowitego

2. Wykłady:

 • masaż klasyczny – teoria masażu klasycznego, zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu klasycznego
 • mechanizm działania masażu, techniki masażu klasycznego – wskazania i przeciwwskazania
 • gabinet masażu, metodyka masażu klasycznego

CENA KURSU

850 zł – dla Studentów WSZ

950 zł – dla pozostałych uczestników.

CZAS TRWANIA KURSU 45 godzin (1 h=45 minut), w tym:

 • 3 h wykładów
 • 42 h ćwiczeń

TERMIN KURSU
27 kwietnia

PROWADZĄCY
dr Małgorzata Kawa

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, s. 114 (wykład), s. 310 (ćwiczenia)
UKOŃCZENIE KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność, czynne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnego wyniku z zaliczenia kursu. Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w biurze ds. promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. potwierdzenie wpłaty za kurs
3. oświadczenie

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 9 osób.

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA!

Cofnij
WSZ na Facebooku