Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Indywidualny wzorzec ruchowy w terapii zaburzeń i dolegliwości kręgosłupa i kończyn

Kurs skierowany do osób pracujących z ciałem.
Spojrzenie na funkcję ciała w tzw. Indywidualnym Wzorcu Ruchu pozwala zadziałać profilaktycznie dla kontuzji/urazów w sporcie profesjonalnym i rekreacyjnym, pracy zawodowej, a także zadziałać naprawczo w przypadku zaburzeń i dolegliwości o charakterze odwracalnym.

PROGRAM KURSU:

  1. Koncepcja Indywidualnego Wzorca Ruchowego.
  2. Stan równowagi/nierównowagi mięśniowo-stawowej.
  3. Analiza łańcuchów kinematycznych w diagnozie i terapii (zasada domina).
  4. Przywracanie równowagi mięśniowo-stawowej w oparciu i wybrane metody fizjoterapii.
  5. Dysfunkcje odwracalne i nieodwracalne, wady wrodzone i nabyte układu ruchu.
  6. Ocena funkcjonalna w ergonomii w oparciu o Indywidualny Wzorzec Ruchowy i systematykę Work Well.                  

CENA KURSU DLA UCZESTNIKÓW: 550 zł

CZAS TRWANIA KURSU: 30 h (1 h = 45 minut):

TERMINU KURSU:
10 lipca godz. 9:30 – 16:45 (8h)
11 lipca godz. 9:30 – 16:45 (8h)
17 lipca godz. 9:30 – 16:45 (8h)
18 lipca 9.30 – 15:00 (6h)

MIEJSCE KURSU: siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, sala 016/017

PROWADZĄCY: Jaremi Sciepurko

UKOŃCZENIE SZKOLENIA potwierdzamy certyfikatem.

REKRUTACJA odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za szkolenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w biurze ds. promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. potwierdzenie wpłaty za szkolenie

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w biurze ds. promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl . Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się i dokonanie opłaty przez minimum 10 osób.

OPŁATĘ ZA szkolenie należy dokonać przelewem na konto uczelni

Cofnij
WSZ na Facebooku