Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wykładowcy

mgr Anna Hencka-Zyser 
prowadzony moduł: onkokosmetologia

Założycielka fundacji Spa for Cancer działającej na rzecz kobiet z chorobą nowotworową,  specjalista branży Spa & Wellness z wieloletnim doświadczeniem, zdobywczyni licznych nagród i wyróżnień za swoja działalność.
Przebieg kariery Pani Anny to imponujące doświadczenia, wśród których jako najważniejsze punkty możemy wymienić: Manager Spa Sofitel Wrocław, Dyrektor SPA BRYZA Resort &Spa w Juracie, Dyrektor Zarządzający Skin Clinic Med & Beauty Klinika medycyny estetycznej w Warszawie, Marketing & Pr Manager Przystań Hotel&Spa, Założyciel i Prezes Fundacji Spa for Cancer. Ponadto Doradca projektów w : Dentim Clinic Katowice, Le spa Warszawa , Softly Clinic Bydgoszcz, Kormoran Wellness &Spa Rowy. Za swoją działalność Pani Anna została wielokrotnie wyróżniona i doceniona w prestiżowych konkursach i plebiscytach takich jak:
– 2020 Laureatka plebiscytu „ Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur”
– 2019 Laureatka plebiscytu ogólnopolskiego Urody Życia „Kobiety Kobietom”
– 2019 Prestiżowa światowa nagrody za całokształt pracy i nowatorski projekt „The Best Spa”
– 2017 nominacja do Europejskiego konkursu Beauty Black Diamond Spa w Paryżu za całokształt pracy, jako jedyna Polka.
Ważnym momentem w życiu Pani Anny Henckiej- Zyser jest mijający rok 2021, gdzie do listy swoich sukcesów dopisać może rolę Ambasadorki onkologicznej akcji społecznej „ Twój Wybór- Pfizer” oraz publikację książki swojego autorstwa pt. „ Pomóc Ci ? W drodze po zdrowie” książka edukacyjna dla pacjentek onkologicznych i kosmetologów.
Niezwykłą osobowość oraz zaangażowanie pani Anny zostały również wielokrotnie zauważone przez popularne magazyny takie jak Vogue Polska czy Gala, które opisowi jej działalności poświęciły artykuły w wymienionych magazynach.

prof. dr hab. Ewa Babicz – Zielińska
prowadzone moduły: edukacja żywieniowa, marketing żywności, nowe trendy w żywieniu i dietetyce, surowce naturalne w dietetyce.

W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, nowych trendów w żywieniu i dietetyce oraz marketingu żywności. Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych o charakterze problemowym, mających za zadanie aktywizację słuchaczy (panel dyskusyjny). Prof. Ewa Babicz – Zielińska jest autorką lub współautorką 4 monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, wielu rozdziałów w monografiach, współautorką 5 podręczników akademickich oraz promotorką 6 doktorów, kilkuset magistrów i inżynierów. Współautorka programów nauczania w szkołach wyższych na kierunku dietetyka. Wielokrotnie nagradzana za działalność naukową przez Rektora Akademii Morskiej w Gdyni. Według opinii prof. Ewy Babicz – Zielińskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, możliwość nawiązania kontaktów naukowych z ośrodkami badawczymi, uczelniami o podobnym profilu kształcenia, wymiana poglądów poprzez uczestnictwo w konferencjach i warsztatach oraz organizacja kół naukowych.  

 

prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk
prowadzony moduł: biofizyka.

Biochemik i biolog molekularny. Stypendysta wielu uczelni w USA. Wieloletni kierownik Zakładu Medycyny Molekularnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wychowawca młodych adeptów nauki i promotor wielu rozpraw doktorskich. Doświadczony wykładowca, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat wielu nagród naukowych, m.in.  Ministra Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Archives of Biochemistry and Biophysics.  

 

dr hab. Elżbieta Prętkiewicz-Abacjew
prowadzony moduł: kinezjologia. 

Absolwentka Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a doktora habilitowanego na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Od ponad czterdziestu lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, poświęconych  głównie budowie i postawie ciała w ontogenezie, wadom postawy i działaniom na rzecz ich poprawienia oraz zagadnieniom chodu dzieci i osób dorosłych. Członek wielu organizacji naukowych. W 2000 roku otrzymała Medal Komisji Narodowej, a w latach 1999-2011 cztery indywidualne nagrody Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku za działalność naukową. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi wykłady z kinezjologii, podczas których studenci uczą się m.in. jak wykorzystać ruch do regeneracji, poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej i terapii. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za kompleksowe podejście do wykładów z kinezjologii, uwzględnienie praktycznych walorów poznawczych omawianych zagadnień oraz przeniesienie akcentu z teoretycznych aspektów i definicji na praktyczne zastosowanie poznawanej wiedzy.  

 

dr n. med. Marzena Podgórska
prowadzone moduły: fizjologia i patofizjologia, fizjologia człowieka.  

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Otrzymała zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl czterech publikacji oraz trzy zespołowe nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z fizjologii człowieka, fizjologii i patofizjologii, podczas których studenci poznają m.in. funkcjonowanie organizmu, procesy starzenia się organizmu, wpływ wysiłku fizycznego na organizm oraz zależności pomiędzy układami, pozwalającymi na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Według opinii dr n. med. Marzeny Podgórskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są wysokiej klasy specjaliści i doświadczeni dydaktycy, specjalistyczne pracownie, aktualny wybór księgozbioru, strefy relaksu, nauki, wydarzenia towarzyszące studiowaniu (Wiosenne i Jesienne Spotkania ze Zdrowiem), życzliwość i pomoc ze strony pracowników administracyjnych oraz cierpliwość i wsparcie ze strony kadry dydaktycznej.

 

dr n. med. Maria Czubek
prowadzony moduł: dermatologia.

Lekarz, dermatolog – wenerolog z ponad 30 letnim stażem zawodowym. W 1998 r. obroniła tytuł doktora nauk medycznych w zakresie dermatologii. Autorka wielu prac w zakresie chorób zapalnych naczyń skóry, opublikowanych na łamach literatury fachowej. Od końca lat 90’ realizuje się  jako wykładowca w szkołach policealnych i wyższych zajmujących się kształceniem kadr o profilu kosmetologicznym. Obecnie pracuje jako kierownik Oddziału Dermatologii Szpitala Copernicus w Gdańsku. Od 2015 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

 

lek. med. Małgorzata Gołuńska
prowadzone moduły: dermatologia, medycyna przeciwstarzeniowa, kosmetologia pielęgnacyjna kończyny dolnej, kosmetologia pielęgnacyjna skóry dojrzałej.

Absolwentka kierunku lekarskiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny dermatologii i wenerologii w ramach Oddziału Dermatologii Szpitala COPERNICUS w Gdańsku. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z zakresu dermatologii, podologii i medycyny przeciwstarzeniowej. Jest również promotorem prac licencjackich.

 

lek. med. Monika Nosowicz
prowadzone moduły: kliniczny zarys chorób, diabetologia.

Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog , dietetyk, absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Szczególną uwagę zwraca na indywidualne podejście do każdego pacjenta, jego edukację, a przede wszystkim na leczenie zgodne z obowiązującymi standardami i zaleceniami. Lek. med. Monika Nosowicz jako aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości. Ponadto, uzyskała certyfikat dla lekarzy leczących otyłość wydawany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Opublikowała liczne materiały edukacyjne dla pacjentów i lekarzy. Jest licencjonowanym opiekunem programu dietetycznego Metabolic Balance. Udziela konsultacji internistycznych , diabetologicznych, z zakresu dietetyki oraz opracowuje szczegółowe indywidualne programy dietetyczne. Otrzymała Laur Pacjenta 2015/2016 jako dowód zaufania pacjentów.

 

dr n. med. Aleksandra Siedlewicz
prowadzony moduł: dermatologia.

Lekarz, specjalista dermatolog – wenerolog i specjalista alergolog.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku.  Przez 20 lat pracownik dydaktyczny Kliniki Dermatologii AMG. Obecnie z-ca ordynatora Oddziału Dermatologii Szpitala „Copernicus” w Gdańsku, gdzie prowadzi poradnię alergologiczną. Wykładowca studiów licencjackich, podyplomowych oraz promotor wielu prac magisterskich w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

 

dr n. med. Hanna Tomczak 
prowadzone moduły: fizykoterapia, metody specjalne fizjoterapii w leczeniu ran i owrzodzeń, metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, nowoczesne metody fizykoterapii, fizykoterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej, farmakologia w fizjoterapii, fizjoterapia i masaż, kinezjologia.

Doktor medycyny oraz specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, a także asystentem Kliniki Rehabilitacji UCK Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej dla województwa pomorskiego. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się kształceniem studentów medycyny, fizjoterapii i kosmetologii. W roku 2006/2007 uhonorowana  nagrodą „Amicus Studentis” dla najlepszego nauczyciela akademickiego AMG. Jest promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich oraz licencjackich, a także autorką i współautorką licznych publikacji naukowych w reprezentowanych dyscyplinach. Pasjonatka podróży.

 

dr hab. Patrycja Koszałka

Ukończyła Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra o specjalności mikrobiologia. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie habilitowała się w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG GUMed. Od 1995 roku zatrudniona jest na etacie naukowo – dydaktycznym Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest także promotorem wielu prac licencjackich oraz magisterskich, a także opiekunem doktorantów prowadzących prace badawcze. W 2019 roku była członkiem Zespołu ds. Opracowania Nowego Programu Kształcenia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed na Kierunku biotechnologia. Dwukrotnie uzyskała wyróżnienie nagrody “Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza na Uniwersytecie Gdańskim (2015 i 2019 rok). W pracy badawczej specjalizuje się w onkologii doświadczalnej, zarówno na modelach komórkowych, jak i na modelach zwierzęcych, choć pracuje także z próbkami pobranymi od pacjentów. Koncentruje się na zmianach biochemicznych, molekularnych i histopatologicznych związanych z rozwojem procesu nowotworowego, przede wszystkim w czerniaku, raku sutka oraz białaczkach. Wzięła udział w 13 krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych, w tym konsorcjach badawczych, takich jak STRATEGMED. Jest członkiem Rady Wydziału MWB UG-GUMed i Rady Nauk Medycznych GUMed.

 

dr hab. Tomasz Lech
prowadzone moduły: mikrobiologia z parazytologią, mikrobiologia i immunologia.

Doktor nauk biologicznych – genetyk, mikrobiologii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych – towaroznawca. Specjalista w zakresie zagrożenia i bezpieczeństwa mikrobiologicznego w szeroko pojętym przemyśle. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Farmakologii PAN, w Instytucie Genetyki Człowieka Uniwersytetu Georga – Augusta w Getyndze, czy też na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Komisji PAN w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Poza działalnością naukową prowadzi również projekty badawczo – wdrożeniowe w jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmujących się produkcja leków generycznych.    

 

dr inż. Joanna Bartkowicz
prowadzone moduły: edukacja żywieniowa, marketing żywności, kuchnie etniczne i regionalne, nowe trendy w żywieniu i dietetyce, surowce naturalne w dietetyce, produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej, technologia potraw dietetycznych.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku usługi żywieniowe i dietetyka, studiów podyplomowych z usług żywieniowych i dietetyki oraz studiów doktoranckich na Akademii Morskiej w Gdyni, a także pedagogicznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z edukacji żywieniowej, technologii potraw dietetycznych, nowych trendów w żywieniu i dietetyce, marketingu żywności oraz kuchni etnicznych i regionalnych. Na laboratoriach z kuchni etnicznych i regionalnych, studenci przygotowują potrawy różnych narodowości i regionów Polski. Ponadto, analizowane są “modne” diety oraz odbywają się dyskusje nad ich pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Na zajęciach z marketingu żywności, opracowywane są “nowe produkty” i oceniane szanse i zagrożenia wprowadzenia ich na rynek. Dr Joanna Bartkowicz jest autorką wielu publikacji naukowych w zakresie dietetyki. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za przyjazną atmosferę.   

 

dr inż. Justyna Gromadzka
prowadzone moduły: analiza i ocena jakości żywienia, przemysłowa produkcja kosmetyków.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach biotechnologia i technologia chemiczna, studiów doktoranckich w Katedrze Chemii Analitycznej i podyplomowych studiów pedagogicznych na Politechnice Gdańskiej oraz Szkoły Tutorów w Collegium Wratislaviense. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie laboratoryjne. Posługuje się zarówno klasycznymi metodami przygotowywania i oznaczania składników próbek, jak i nowoczesnymi technikami instrumentalnymi. Prowadzi zespoły badawcze – od doboru ludzi, podziału obowiązków, organizacji stanowisk pracy, poprzez planowanie badań, nadzorowanie prac laboratoryjnych i zbieranie oraz opracowywanie wyników, aż do ich prezentowania różnym odbiorcom. Od 10 lat zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem paneli sensorycznych, zarówno w branży spożywczej, jak i kosmetycznej. Uczestniczka wielu konferencji, szkoleń i warsztatów. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z analizy i oceny jakości żywności, przemysłowej produkcji kosmetyków oraz seminaria dyplomowe. Według opinii dr Justyny Gromadzkiej, najważniejszą zaletą studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest życzliwa atmosfera, skierowana na naukę praktyczną.

 

dr inż. Elwira Jakubowska
prowadzone moduły: aromaterapia, sensoryka i środki zapachowe, receptura preparatów kosmetycznych.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Gdańskiej oraz podyplomowego studium pedagogicznego na Uniwersytecie Gdańskim.  Doktor nauk chemicznych. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z aromaterapii, sensoryki i środków zapachowych, receptur preparatów kosmetycznych oraz seminarium dyplomowe. W trakcie zajęć z aromaterapii, studenci mają okazję zapoznać się z dostępnymi olejkami eterycznymi, zdobywają umiejętność odróżniania olejków naturalnych od udających naturalne oraz wykorzystują olejki eteryczne do przygotowywania produktów aromaterapeutycznych (świece, świece do masażu, oliwki). Receptura preparatów kosmetycznych to zajęcia, na których studenci uczą się sposobu przygotowywania produktów kosmetycznych w różnych formach (emulsje, mleczka, toniki, sztyfty, pudry, itp.) oraz jak poszczególne składniki tych produktów wpływają na ostateczną postać preparatu. Ćwiczenia z przedmiotu sensoryka i środki zapachowe pozwalają na nabycie podstaw teoretycznych i praktycznych tworzenia kompozycji zapachowych i analizowania składu i jakości ich poszczególnych elementów. W trakcie tych zajęć, studenci uczą się również, w jaki sposób badane są produkty kosmetyczne. Dr inż. Elwira Jakubowska jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu chemii i technologii tłuszczów i detergentów. Współautorka skryptu akademickiego „Wybrane układy zdyspergowane. Budowa i właściwości” oraz patentu „Sposób wytwarzania emulgatora acylopropylenoglikolowego”. Otrzymała stypendium dla doktorantów, stypendium naukowe oraz dyplom uznania Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Według opinii dr inż. Elwiry Jakubowskiej, Wyższa Szkoła Zdrowia dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Nie brakuje również miejsc, w których można odpocząć między zajęciami i zjeść posiłek. Jak podkreśla, uczelnia współpracuje z wieloma wybitnymi specjalistami i firmami,  powiązanymi z profilem jej działalności.  

 

dr inż. Waldemar Żyngiel
prowadzone moduły: technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, projektowanie usług żywieniowych, organizacja pracy.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku intendentura okrętowa w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Akademii Morskiej w Gdyni. Odznaczony Medalem Komisji Narodowej. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z technologii żywności i potraw, towaroznawstwa, organizacji pracy oraz projektowania usług żywieniowych, podczas których studenci mają możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi elementami organizacji i planowania usług żywieniowych na rynku konsumenta w formie prezentacji i dyskusji panelowych.

 

dr n. med. Paulina Borek – Trybała
prowadzone moduły: żywienie człowieka, podstawy żywienia człowieka, poradnictwo dietetyczne.

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku dietetyka. W 2018 roku na Wydziale Lekarskim z wyróżnieniem obroniła pracę doktorancką poświęconą leczeniu niedożywienia w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Swoje doświadczenie w praktyce klinicznej poszerza jako dietetyk kliniczny na oddziale Onkologii i Radioterapii w UCK w Gdańsku. Specjalizacje zawodowe dr n. med.  Borek – Trybały to dietetyka onkologiczna i nefrologiczna, opieka nad pacjentami bariatrycznymi oraz terapia nadwagi i otyłość.  Swoją wiedzę przekazuje na licznych szkoleniach, konferencjach oraz przy okazji pracy dydaktycznej ze studentami. Jest członkiem wiodących towarzystw żywieniowych takich jak POLSPEN, PTD, Polskie Stowarzyszenie Chorych na Celiakię. Od 2010 roku prowadzi swoją poradnię dietetyczną. Dodatkowo stara się realizować naukowo poprzez pisanie licznych publikacji oraz wystąpienia na konferencjach naukowych, gdzie prezentuje wyniki swoich badań. Jej pasją jest gotowanie, dlatego stara się zmienić myślenie o diecie w kategoriach głodówki i wyrzeczeń przez pokazanie swoim pacjentom prostych i atrakcyjnych posiłków.

 

dr Dorota Chlebio – Abed
prowadzone moduły: pedagogika ogólna i specjalna, socjologia ogólna i niepełnosprawności.

Pedagog specjalny i doktor w zakresie socjologii. Autorka blisko 40 prac z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej i socjologii, w tym książki „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu”. Nauczyciel akademicki od 1989 roku. Początkowo związana z UŚ, a od 2004 roku z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku. Absolwentka studium pomocy psychologicznej w zakresie terapii Gestalt. Posiada certyfikaty praktyka i mistrzowski w zakresie NLP. Ma doświadczenie jako pedagog szkolny i autorka szkoleń.

 

dr n. med. Marzena Grdeń
prowadzone moduły: mikrobiologia ogólna i żywności, biologia medyczna z genetyką, biologia i genetyka.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku biologia na Uniwersytecie Gdańskim. Otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Gdańsku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z biologii medycznej z genetyką, biologii i genetyki, mikrobiologii ogólnej i żywności oraz seminarium dyplomowe. Autorka lub współautorka 14 publikacji o zasięgu międzynarodowym, 7 polskojęzycznych artykułów naukowych i 6 doniesień zjazdowych. Otrzymała nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zespołową nagrodę Ministra Zdrowia.

 

dr n. med. Ewa Grymel – Kulesza
prowadzone moduły:  podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych w ginekologii i położnictwie, PFK w ginekologii i położnictwie, PRwChW- ginekologia, położnictwo i urologia, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z metodyki nauczania ruchu, kształcenia umiejętności ruchowych, fizjoterapii klinicznej w CHNW w ginekologii i położnictwie i rehabilitacji. Jak podkreśla, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia są bardzo dobra organizacja studiów oraz wykładowcy, posiadający dużą wiedzę praktyczną.

 

dr n. med. Jarosław Hoffman 
prowadzone moduły: kinezyterapia, kinezyterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej, taśmy mięśniowe, terapia manualna, metody specjalne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii, diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu, podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii, PFK w geriatrii i psychiatrii, PRwDUK – ortopedia i traumatologia, PRwDUK- medycyna sportowa, PRwChW- geriatria i psychiatria, podstawy gerontologii i geriatrii.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim w Collegium Medicum w Bydgoszczy. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kinezyterapii, terapii manualnej, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu oraz FK w chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii. Zajęcia u dra Jarosława Hoffmana przedstawiane są w sposób usystematyzowany i poparty licznymi przykładami, dzięki czemu student uzyskuje kompleksową wiedzę zawodową. Recenzent czasopisma naukowego Postępy Rehabilitacji. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za wysoki poziom nauczania oraz duże zaangażowanie ze strony dydaktyków. 

 

dr n. farm. Wioleta Jankowiak
prowadzone moduły: lasery w medycynie i kosmetologi, dermatologia w podologii.

Absolwentka kosmetologii w Wyższej Szkole Pielęgnacji, Zdrowia i Urody w Poznaniu oraz Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  W 2015 r. otrzymała tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Specjalista w dziedzinie kosmetologii leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej. Wieloletni wykładowca, praktyk, organizator warsztatów, koła kosmetycznego oraz kursów dla kosmetologów i kosmetyczek. Konsultant naukowy oraz współtwórca polskiej linii dermo – kosmetycznej. W latach 2010 – 2014 koordynator kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu. Egzaminator w zawodzie technik usług kosmetycznych. Autorka poradnika kosmetycznego „Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp” oraz wielu innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych szkoleń produktowych, warsztatów oraz kongresów. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z kosmetologii leczniczej, laserów w medycynie i kosmetologii, kosmetologii upiększającej oraz kosmetologii pielęgnacyjnej. Na każdych zajęciach omawiane są m.in. nowości w kosmetologii dotyczącej danego przedmiotu, przedstawiane ważne aspekty protokołów zabiegowych dotyczących bezpieczeństwa klienta oraz aspekty dotyczące honorowania obszaru zabiegów przez firmy ubezpieczeniowe. Według opinii dr Wiolety Jankowiak, najważniejszą zaletą studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest duże ukierunkowanie na praktyczne zdobywanie wiedzy.

 

dr n. hum. Joanna Kliszcz
prowadzone moduły: psychologia ogólna, komunikacja interpersonalna.

Absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (kier. psychologia) Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej na kierunku doradztwo zawodowe. Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie psychologii. Profesor Międzynarodowej Akademii Kadr w Kijowie. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem w szkolnictwie zawodowym i policealnym. Doświadczony dydaktyk i wykładowca w szkolnictwie wyższym. Autorka i współautorka licznych publikacji – artykułów i książek w dziedzinie komunikacji z pacjentem. Dorobek naukowy dr Joanny Kliszcz koncentruje się wokół psychologicznych aspektów funkcjonowania jednostki ludzkiej w różnych sytuacjach społecznych.

 

dr n. med. Katarzyna Kocbuch
prowadzony moduł: fizjologia człowieka.

Absolwentka kierunku biologia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim (2005). W 2011 r. Rada Wydziału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przyznała jej stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i wyróżnienie rozprawy doktorskiej. W latach 2005 – 2010 doktorantka Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed, a w latach 2010 – 2011 specjalista w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej.
Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, laureatka zespołowych nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania (2006, 2008, 2009, 2010, 2011) oraz stypendystka Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w roku 2007/2008.

 

dr n. med. Monika Kuczma
prowadzone moduły: diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym, zaopatrzenie ortopedyczne, dokumentacja pracy fizjoterapeuty, metody stosowane w rehabilitacji funkcjonalnej, profilaktyka w geriatrii, wyroby medyczne oraz protetyka i ortotyka, metody specjalne fizjoterapii w pediatrii i neonatologii, PFK w intensywnej terapii.

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2012), specjalista w dziedzinie fizjoterapii (2013).
Autorka i współautorka publikacji w czasopismach krajowych, a także wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Uzyskała nagrodę za II miejsce na konferencji Międzynarodowy Dzień Inwalidy Zgorzelec 2012 za wystąpienie plakatowe.
Terapeuta metod Bobath, PNF, Vojta, FITS, Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci. Od 2012 współwłaściciel Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. oraz koordynator zespołu fizjoterapeutów w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. Sędzia międzynarodowy w dyscyplinie wioślarstwo.

 

dr Ewa Kucharska
prowadzone moduły: kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, aktywność ruchowa w rehabilitacji, trening prozdrowotny.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz studiów podyplomowych  na kierunku żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Brała udział w wielu konferencjach naukowych w roli prelegenta, m.in. w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Coordination Motor Abilities in Scientific Research, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Indywidualizacja w procesie treningu sportowego” oraz w Wiosennych i Jesiennych Spotkaniach ze Zdrowiem. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, dietetyki, żywienia w sporcie, diety niekonwencjonalnej i nutrikosmetyki. W ramach zajęć, prowadzonych przez dr Ewę Kucharską, studenci mogą poznać przeróżne aspekty dotyczące pracy z pacjentami. Na wykładach przedstawiane są aktualne badania naukowe, a wiedza przekazywana jest przystępny i zrozumiały sposób. Zgodnie z opinią dr Ewy Kucharskiej, najważniejszymi zaletami studiowania w Wyższej Szkole Zdrowia jest możliwość zdobywania wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej od najlepszych wykładowców, którzy są w zdecydowanej większości praktykami oraz nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i wykładowe.

 

dr Beata Łubkowska
prowadzone moduły: podologia, chemia kosmetyczna.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Gdańskim, studium kosmetyki naturalnej oraz studiów doktoranckich przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka m.in. projektu InnoDoktorant oraz dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego za działalność naukową. Otrzymała nagrodę Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autorka wielu projektów badawczych. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi zajęcia z chemii kosmetycznej, podologii, podologii praktycznej oraz seminarium dyplomowe, podczas których przeprowadzane są m.in. prezentacje multimedialne oraz różnorodne zajęcia praktyczne (własnoręczne przygotowanie kremu kosmetycznego, przygotowanie mydła, dodatkowe pokazy doświadczeń chemicznych itp.).

 

dr Aleksandra Orlikowska
prowadzone moduły: kinezyterapia, historia rehabilitacji.

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii i odnowy biologicznej. Aktywna uczestniczka konferencji, sympozjów i kongresów dotyczących fizjoterapii. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kinezyterapii, masażu i historii rehabilitacji, podczas których studenci  prezentują własne pomysły w zakresie prowadzenia ćwiczeń leczniczych, metodyki przeprowadzanych zabiegów leczniczych oraz metodyki wykonywania masażu. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za bardzo dobrą organizację pracy, nowocześnie wyposażone sale wykładowe i gabinety do ćwiczeń oraz wysokiej klasy wykładowców.

 

dr Beata Rogo
prowadzone moduły: postawa ciała w prozdrowotnym stylu życia, promocja zdrowia.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku rehabilitacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W 2012 r. otrzymała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Instruktor aerobiku, aqua aerobiku i pływania. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia jako rehabilitant, jako wieloletni wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Jej dorobek naukowy koncentruje się wokół tematyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz postawy ciała. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki wad postawy. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną, wysokiej klasy wykładowców oraz przyjazną atmosferę.

 

dr n. med. Dorota Sołdacka
prowadzone moduły: aparatura stosowana w kosmetologii, nowoczesne metody w kosmetologii, aparaturowa diagnostyka skóry, diagnostyka kosmetologiczna, estetyka, wizaż i stylizacja, zaawansowane techniki makijażu i stylizacji.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego,Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (2006), Politechniki Warszawskiej, Wydziału Chemii, Chemia Kosmetyczna (2007), Politechniki Łódzkiej, Wydziału Biotechnologii (2008). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (2014). Adiunkt w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Od 2009 roku właścicielka  gabinetu kosmetologicznego. Kreatorka autorskiego programu terapii skóry opracowanego na podstawie prawie 20 letniego doświadczenia pracy ze skórą.  Ponadto recenzentka, ekspert, autorka i współautora licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach o tematyce kosmetologicznej.

 

dr n. biol. Małgorzata Stasiłojć
prowadzony moduł: histologia.

Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.  W 2015 r. obroniła pracę doktorską w Zakładzie Bakteriologii Molekularnej GUMed. Jest autorką i współautorką kilku publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej i immunologii. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Biologii UG, gdzie zajmuje się terapią fagową przeciwko popularnym patogenom ludzkim i zwierzęcym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i przygotowywaniu zajęć dydaktycznych laboratoryjnych. W Wyższej Szkole Zdrowia prowadzi ćwiczenia z histologii.

 

dr n. biol. Grzegorz Stasiłojć
prowadzony moduł: histologia.

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Pracuje w zespole opracowującym terapie przeciwbiałaczkowe, oparte o aktywację układu dopełniacza. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w dydaktyce. Od 2003 r. pracuje na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG – GUMed, Od 2010 r. jest wykładowcą histologii w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. W 2017 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel Roku”, imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

 

dr n. med. Milena Wojciechowska
prowadzone moduły: podstawy alergologii, alergologia.

Absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magister kosmetologii i zdrowia publicznego. Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Autorka wielu prac naukowych i popularnonaukowych.  Prelegentka na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki chorób alergicznych.

mgr Monika Dałek
prowadzone moduły: zarządzanie i marketing w placówkach medycznych, organizacja pracy zespołu rehabilitacyjnego.

Menadżer w ochronie zdrowia od 2005 roku. Obecnie zarządza zespołem ponad 1000 pracowników medycznych w kilkudziesięciu ambulatoriach w siedmiu miastach Polski. Z wykształcenia skandynawistka. Specjalistka HR, handlu zagranicznego, marketingu i sprzedaży. Ukończyła studia MBA. Uczestniczka pierwszej edycji 2 – letniego programu rozwojowego BUPA dla talentów operacyjnych z całego świata. Trenerka, biznes mentorka, life – coach, entuzjastka Lean Management i pasjonatka mindfulness. Mówi biegle po angielsku i szwedzku. Prywatnie matka trójki dorosłych dzieci.

 

mgr Aleksandra Dąbrowska
prowadzony moduł: chemia kosmetyczna.

Ukończyła studia magisterskie z chemii biologicznej i chemii kosmetyków na Uniwersytecie Gdańskim oraz kosmetologię bioestetyczną w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Laureatka programu „Badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas pracy w laboratoriach firm farmaceutyczno – kosmetycznych zdobywała doświadczenie z zakresu receptury, badań diagnostycznych skóry oraz analiz fizyko – chemicznych. Zainteresowania naukowe rozwijała w projekcie badawczym na Uniwersytecie Gdańskim. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia laboratoryjne z chemii kosmetycznej. Wykładowca na kierunku technik usług kosmetycznych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.  Prowadzi szkolenia dla osób związanych z branżą kosmetyczną. Jest entuzjastką zdrowego stylu życia i holistycznego podejścia do skóry. 

 

mgr Monika Engler – Jastrzębska 
prowadzony moduł: kosmetologia pielęgnacyjna.

Magister kosmetologii. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka publikacji naukowych z zakresu kosmetologii oraz zarządzania i jakości. Specjalizuje się w kosmetologii pielęgnacyjnej i estetycznej. Posiada kwalifikacje z zakresu trychologii i podologii. Prowadzi zajęcia z kosmetologii pielęgnacyjnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. 

 

mgr Żaneta Gałecka – Szczerba
prowadzone moduły: fizykoterapia, metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu, metody specjalne fizjoterapii w leczeniu ran i owrzodzeń, nowoczesne metody fizykoterapii, fizykoterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej,  PRwDUK- reumatologia.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki realizowanej w  ośrodkach rehabilitacyjnych, takich jak m.in. Carolina Medical Center,  Szpital Rehabilitacyjny w Dzierżążnie i Nadmorskie Centrum Medyczne. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów w dziedzinie fizjoterapii. Ceniony wykładowca akademicki, realizujący program edukacyjny z zakresu fizjoterapii na uczelniach: Wyższa Szkoła Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego, GUMed. Specjalizuje się w fizykoterapii, a zwłaszcza w terapii falą uderzeniową. Autorka badań naukowych analizujących skuteczność fali uderzeniowej w leczeniu dolegliwości bólowych.

 

dr n. o zdrowiu Dominika Gier
prowadzony moduł: kliniczny zarys chorób.

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Swoją pracę naukową poświęca roli dietoterapii w chorobach autoimmunizacyjnych, a także roli nadwrażliwości pokarmowych, m.in. w chorobie Hashimoto. Autorka prac własnych, poglądowych, rozdziałów monografii oraz publikacji w czasopismach branżowych. Jest współautorką Kompendium Nietolerancji Pokarmowej. Od lat prowadzi największą na Pomorzu Poradnię Dietetyki Medycznej, gdzie zajmuje się tzw. „trudnymi przypadkami”. Jest prelegentem wielu konferencji naukowych, autorką szkoleń własnych z zakresu dietetyki i medycyny żywienia oraz prowadzi liczne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. 

 

red. Joanna Matuszewska
prowadzony moduł: promocja i reklama.

Dziennikarka radiowa, administratorka witryn internetowych i social mediów. Jest doradcą medialnym w zakresie wizerunku i komunikacji a także menadżerem rehabilitacji. W Radiu Gdańsk przygotowuje audycje popularno-naukowe na temat medycyny i zdrowego trybu życia oraz psychologii.
W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z promocji i reklamy w branży beauty. Na jej warsztatach studenci poznają m.in zasady współpracy z mediami, nauczą się przygotowywać własne materiały promocyjne i kampanie reklamowe.

 

mgr Magdalena Iwanowska

Kosmetolog i biotechnolog z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym. Swoją wiedzę zdobywała m.in.  w Akademii Stylizacji i Urody Hanna Dolecka, w gabinetach kosmetycznych oraz 4 i 5* obiektach Spa. Ukończyła Collegium Cosmeticum – elitarne roczne studium dla kosmetologów z min. 5 letnim doświadczeniem. Swoją wiedzę wykorzystywała jako wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Jej pasją są ekokosmetyki oraz tematyka holistycznego podejścia do zdrowia.

 

mgr Milena Kamińska
prowadzone moduły: fizjoterapia i masaż, masaż relaksacyjny, ortotyka.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Od 2015 r. związana z Pomorskim Centrum Protetyki i Ortotyki Narządu Ruchu Ortomax, gdzie pełni funkcję kierownika ds. zaopatrzenia rehabilitacyjnego. Uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i forach naukowych. Prowadzi zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Zdrowia, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gdańskiej Szkoły Medycznej. Fizjoterapia to dla niej nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

 

dr n. med. Anna Kamm
prowadzone moduły: kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia pielęgnacyjna skóry dojrzałej.  podstawy kosmetologii leczniczej.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie technik usług kosmetycznych. Doktorant Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z kosmetologii pielęgnacyjnej i podstaw kosmetologii leczniczej. Autorka badań nad molekularnym wpływem kwasu ferulowego na komórki nowotworowe (Journal of Oncology, 2019). W trakcie ćwiczeń z mgr Anną Kamm, wykorzystywane są najnowsze techniki zabiegowe, pozwalające na maksymalizację spodziewanych efektów.

 

mgr Aleksandra Kulma
prowadzone moduły: mykologia i parazytologia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych.

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką. Absolwentka rocznej Szkoły Wizażu Beaty Małachowskiej Beauty Art.  Starsza asystentka Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Gdańsku. Autorka szkoleń i prezentacji z zakresu profilaktyki zakażeń w gabinetach usług upiększających, uwzględniających wymagania sanitarne dotyczące szczególnie zagadnień dekontaminacji, w tym dezynfekcji i sterylizacji.
Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinetach usług upiększających. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego i prewencji zakażeń w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu. Wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej.
Interesuje się działalnością społeczną, medycyną sądową i kryminalistyka, a także muzyką rockową lat 80’ i podróżami.

 

mgr Lucyna Lewandowska

Ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Gdańskim.
Od 2007 r. uczy studentów fizjoterapii medycznego języka łacińskiego w Wyższej Szkole Zdrowia. Ponadto, wykładowca medycznego języka łacińskiego na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Od 2011 r. prowadzi zajęcia w języku angielskim dla obcokrajowców. Autorka trzech skryptów wydanych przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku.

 

mgr Przemysław Malich
prowadzony moduł: PRwDUK – ortopedia i traumatologia.

Od 6 lat jest czynnym zawodowo fizjoterapeutą. Rozwija się w kierunku ortopedii. Uczestniczy w różnych kursach, warsztatach i szkoleniach w zakresie terapii manualnej. Ukończył szkołę koncepcji Kaltenborna – Evjentha, ucząc się pod okiem instruktorów metody dra Ackermanna. Praktykuje pracę z powięzią.

 

mgr Claudia Musiał
prowadzony moduł: kosmetologia pielęgnacyjna.

Wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia na kierunku kosmetologia. Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Magister kosmetologii bioestetycznej. Trycholog. Doktorantka Pierwszej Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje z Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie badań nad szlakami sygnalizacji w komórkach nowotworowych. Autorka publikacji naukowych z dziedziny biologii i chemii medycznej. Prelegentka na konferencjach naukowych i popularnonaukowych.

 

mgr Bartłomiej Rawski
prowadzony moduł: patologia ogólna.

Epidemiolog oraz specjalista zdrowia publicznego i medycyny podróży. Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się diagnostyką densytometryczną w pełnym zakresie u dzieci i dorosłych. Prowadzi praktykę medyczną, w której zajmuję się konsultacjami i poradami z zakresu medycyny podróży, epidemiologii infekcyjnej oraz wakcynologii. Zainteresowania naukowe mgra Bartłomieja Rawskiego pokrywają się z pracą zawodową i skupiają się wokół epidemiologii infekcyjnej, medycyny podróży oraz szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych.

 

mgr Natalia Szupryczyńska
prowadzone moduły: biochemia ogólna i żywności, chemia żywności.

Dietetyk. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorant i asystent w Zakładzie Biochemii Żywienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dietetyk w Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej. Edukator żywieniowy współpracujący ze stowarzyszeniami i fundacjami. Interesuje się witaminami, dietoterapią w zaburzeniach lipidowych, chorobach nerek i żywieniem ciężarnych.

 

mgr Anna Szymborska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista z zakresu psychodietetyki oraz dietetyki w isnulinooporności, cukrzycy typu II oraz w chorobach tarczycy. Współautorka programu „Projekt XXL”, dedykowanego osobom z dużą nadwagą, w którym podopieczni w drodze do wymarzonej wagi otrzymują pełne wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz trenerskie. Właścicielka gabinetu psychodietetycznego oraz organizatorka cyklu konferencji o tematyce psychodietetycznej. Od 2014 roku wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Od lat pomaga osobom z nadwagą i otyłością, uwzględniając szczególne potrzeby każdej z nich. W kompleksowy sposób łączy psychologię i dietetykę po to, aby w droga po zdrowe życie była przyjemna i przede wszystkim skuteczna. Szczególna wrażliwość i empatia pozwalają jej na nawiązanie wyjątkowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu, współpracy i zrozumieniu.

 

mgr Marcin Szymborski
prowadzone moduły: diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu, biomechanika, metody stosowane w rehabilitacji funkcjonalnej, profilaktyka w geriatrii, Wyroby medyczne oraz protetyka i ortotyka.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas studiów, otrzymał Nagrodę Dziekana za wysokie wyniki w nauce. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z rehabilitacji w sporcie, diagnostyki funkcjonalnej w dysfunkcjach układu ruchu, kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu, biomechaniki oraz metod stosowanych w rehabilitacji funkcjonalnej, podczas których studenci poznają wiele praktycznych technik, które mogą zastosować w pracy z pacjentem.

mgr Magdalena Kamińska
prowadzone moduły: drenaż limfatyczny, kosmetologia upiększająca, kosmetologia w nowoczesnej dermatologii, fizjoterapia i masaż.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu oraz turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku prowadzi zajęcia z  masażu relaksacyjnego, fizjoterapii, masażu i kosmetologii upiększającej. Wyższą Szkołę Zdrowia ceni za wysoką jakość pracowni zawodowych.

mgr Aleksandra Cieloszczyk
prowadzony moduł: PRwChW- chirurgia i intensywna terapia.

Przez kilka lat pracowała na różnych oddziałach szpitalnych w tym oddziałach chirurgicznych, internistycznych  oraz intensywnej terapii, w 2020 roku również na oddziale covidowym. W roku 2020 została autorem oficjalnych wytycznych oraz prowadziła szkolenia dotyczące fizjoterapii pacjentów z COVID – 19. Od 2019 roku prowadzi konsultację pacjentów z zaburzeniami oddychania w tym również pacjentów z COVID – 19. Na co dzień również zajmuje się pacjentami neurologicznymi, chirurgicznymi i pacjentami po urazach czaszkowo – mózgowych. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

 

 

 

 

Cofnij
WSZ na Facebooku