Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Pełnomocnik rektora ds. kształcenia praktycznego dr inż. Justyna Gromadzka

dr inż. Justyna Gromadzka
Pełnomocnik rektora ds. kształcenia praktycznego

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością
e-mail: justyna.gromadzka@wsz.pl

Dr inż. Justyna Gromadzka – absolwentka kierunku technologia chemiczna (2006) oraz biotechnologia (2007) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W 2010 r Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przyznała stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej i wyróżnienie rozprawy doktorskiej. W latach 2006 – 2010 doktorantka w Katedrze Chemii Analitycznej PG oraz kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych ze środków NCN oraz EU, w latach 2011-2015 specjalista ds. jakości kształcenia na Wydziale Chemicznym PG jako koordynator projektu „Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – inżynier z przyszłością”, 2013-2016 kierownik zespołu naukowo badawczego i projektu rozwojowego w ramach programu LIDER finansowanego ze środków NCBR, 2017-2020 starszy specjalista analityk w Oceanic S.A.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2009-2010 (program Ventures), Marszałka Województwa Pomorskiego (InnoDoktorant 2008), Stypendium PG za Osiągnięcia Naukowe finansowane ze źródeł EU (2009). Od 2016 r związana z Wyższą Szkołą Zdrowia jako nauczyciel akademicki (adiunkt), prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunkach dietetyka i kosmetologia. Promotor i recenzent licznych prac dyplomowych.

Cofnij
WSZ na Facebooku