Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i studentów dr n. med. Katarzyna Kocbuch


dr n. med. Katarzyna Kocbuch
Pełnomocnik rektora ds. kształcenia i  studentów

e-mail: katarzyna.kocbuch@wsz.pl

Dr n. med. Katarzyna Kocbuch – absolwentka kierunku Biologia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim (2005). W 2011 r. Rada Wydziału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przyznała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i wyróżnienie rozprawy doktorskiej. W latach 2005-2010 doktorantka Zakładu Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej GUMed, a w latach 2010-2011 specjalista w Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej tej samej Katedry.
Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, laureatka zespołowych nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za prowadzone badania (2006, 2008, 2009, 2010, 2011) oraz stypendystka Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w roku 2007/2008.
Od 2010 r. nauczyciel Wyższej Szkoły Zdrowia na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, adiunkt (2015).
Była reprezentantka juniorskiej kadry Polski w piłce ręcznej.

Cofnij
WSZ na Facebooku