Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Koordynator kierunku kosmetologia dr n. med. Anna Kamm

dr n. med. Anna Kamm
Koordynator kierunku kosmetologia
e-mail: anna.kamm@wsz.pl

dr n. med. Anna Kamm – kosmetolog oraz pedagog, absolwentka Studiów Doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zakończonych obroną tytułu doktora w zakresie nauk medycznych, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Pełni funkcje egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zawodzie Technika Usług Kosmetycznych. Członek honorowy IAM (International Association of Mesotheraphy). Członek Rady Naukowej i Rady Recenzentów czasopism naukowych Aesthetic Cosmetology and Medicine oraz Journal of Life and Medical Sciences.
Od 10 lat związana z Wyższą Szkołą Zdrowia w Gdańsku jako wykładowca na kierunku kosmetologia.
Kosmetologię w praktyce wzbogaca o edukację za pośrednictwem piśmiennictwa. Tworzy bogaty dorobek naukowy licznymi artykułami popularnonaukowymi i naukowymi w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, a także wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach z dziedziny kosmetologii i chemii medycznej.
Od 15 lat właścicielka Kliniki Urody Kamelia, specjalizującej się w złożonych terapiach trudnych przypadków, kierująca zespołem doświadczonych kosmetologów.

Cofnij
WSZ na Facebooku