Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania
ZDROWIE PUBLICZNE

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Koordynator kierunku dietetyka dr n. med. Paulina Borek-Trybała

dr n. med. Paulina Borek-Trybała
Koordynator kierunku dietetyka
e-mail: paulina.borek-trybala@wsz.pl

Absolwentka kierunku dietetyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę „Analiza składu ciała chorych na obturacyjny bezdech senny”, uzyskując tytuł magistra dietetyki. W tym samym roku rozpoczęła naukę na Studiach Doktoranckich na tej samej uczelni. Pracę naukową realizowała w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. W 2018 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską zatytułowaną „WYSTĘPOWANIE, ZNACZENIE KLINICZNE I MOŻLIWOŚCI TERAPII NIEDOŻYWIENIA W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK”. W roku 2021 ukończyła studia podyplomowe z Psychodietetyki.
W ramach pracy naukowej aktywnie się udziela na zjazdach i konferencjach naukowych, gdzie miała okazję zaprezentować wyniki swojego dorobku naukowego. W 2015 roku wygłosiła prezentację ustną w ramach XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w Jachrance, gdzie otrzymała nagrodę za najlepszą pracę zjazdową. We wrześniu tego samego roku na XII Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego przedstawiała plakat na temat spożycia witamin w grupie pacjentów hemodializowanych. W 2016 wygłosiła prezentację ustną dotyczącą oceny stanu odżywienia za pomocą kwestionariusza NRS-2002 na XVIII International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Diseases w Japonii. Ponadto doktorantka w 2016 roku brała udział w panelu eksperckim oraz wygłosiła referat dotyczący żywieniowej profilaktyki PChN na XII Krakowskich Dniach Dializoterapii. Za swoją pracę naukową otrzymała prestiżową nagrodę fundacji Amicus Renis za najlepszą pracę w dziedzinie nefrologii opublikowaną na łamach Nefrologii i Dializoterapii Polskiej w latach 2014-2015. W 2020 roku prezentowała wyniki swoich badań na międzynarodowym Zjeździe ESPEN. Cyklicznie prowadzi wykłady i szkolenia w ramach Krakowskich Dni dializoterapii oraz na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Ponadto od 2011 roku pracuje z pacjentami w ramach poradni dietetycznej oraz na oddziale onkologii
i radioterapii, gdzie zajmuje się leczeniem żywieniowym pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym osobami dotkniętymi chorobami onkologicznymi, pacjentami w różnym stadium przewlekłej choroby nerek oraz pacjentami bariatrycznymi. Dodatkowo prowadzi kursy i wykłady zarówno dla pacjentów jak i pracowników służby zdrowia w zakresie żywienia w przewlekłej chorobie nerek jak i leczenia żywieniowego w chorobach nowotworowych.

Od wielu lat jest czynnym wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Zdrowia wcześniej również na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest recenzentem oraz promotorem licznych prac dyplomowych. Ponadto recenzuje artykuły naukowe oraz opiniuje wnioski do badań klinicznych i grantów naukowych. Angażuje się w akcje promujące zdrowy styl życia i profilaktykę żywieniową.

Cofnij
WSZ na Facebooku