Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

X TARGI EDUKACYJNE WYŻSZYCH UCZELNI W GRUDZIĄDZU 15 kwietnia 2014 r.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. już po raz dziesiąty zorganizowano targi edukacyjne wyższych uczelni w Grudziądzu. Jak co roku mieliśmy okazję prezentować naszą ofertę kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych przed tłumnie zgromadzoną młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych z Grudziądza i okolic.
Mamy nadzieję, że informacje pozyskane na naszym stoisku pomogły podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów wszystkim „niezdecydowanym”.
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska, a organizatorom za coroczną kontynuację udanego wydarzenia.

Cofnij

WSZ na Facebooku