Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

V Powiatowe Targi Edukacyjne dla Maturzystów „Akademus 2009” w Chojnicach 26 lutego 2009 r.

W dniu 26 lutego 2009 r. przedstawiciele naszej uczelni wzięli udział w V Powiatowych Targach Edukacyjnych „Akademus 2009″ w Chojnicach, przedstawiając ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Tradycyjnie targi odbyły się w Chojnickim Domu Kultury i były skierowane głównie do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chojnickiego. Na targach obecni byli również doradcy edukacyjno-zawodowi, którzy podczas ciekawych prezentacji pomagali młodzieży wybrać optymalną ścieżkę kariery. Głównym celem organizacji targów regionalnych jest wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do informacji o szkolnictwie wyższym. Targi odwiedziły grupy zorganizowane ze szkół oraz goście indywidualni. Uczniowie klas maturalnych byli zainteresowani zasadami rekrutacji na kolejny rok akademicki, najwięcej pytań dotyczyło kierunku fizjoterapia oraz zarządzanie.

Cofnij

WSZ na Facebooku