Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Targi Pracy i Edukacji w Pucku 15 marca 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprosił naszą uczelnię do udziału w Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w dniu 15 marca 2013 roku (piątek) w godz. 11.00-13.00 w Hali Sportowej Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18.

W programie Targów Pracy i Edukacji były:
– oferty edukacyjne i szkoleniowe,
– oferty pracy w kraju i za granicą,
– oferty stażowe,
– warsztaty z zakresu sporządzania CV.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko dziękujemy za zainteresowanie ofertą kształcenia w naszej uczelni.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku