Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Targi Edukacyjne Edu Day Słupsk

W dniu 26 lutego 2020 r. prezentowaliśmy ofertę kształcenia przed młodzieżą szkół średnich podczas Targów Edukacyjnych Edu Day w Słupsku. Stoisko Wyższej Szkoły Zdrowia cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Tegoroczni maturzyści   byli zainteresowani przede wszystkim perspektywami rozwoju, możliwościami podjęcia pracy po ukończeniu studiów, a także tym, jakie przedmioty realizowane są w ramach poszczególnych kierunków.

Organizatorom targów dziękujemy za zaproszenie i miłą atmosferę.

Cofnij
WSZ na Facebooku