Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Targi Edukacji i Pracy “Młodzi na rynku pracy” w Pelplinie 4 kwietnia 2013 r.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. na zaproszenie Młodzieżowego Centrum Kariery wzięliśmy udział w Targach Edukacji i Pracy “Młodzi na rynku pracy” w Pelplinie.
Targi odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 2A.
Ideą przewodnią targów była promocja najlepszych szkół i ich oferty edukacyjnej oraz najbardziej przedsiębiorczych firm tworzących miejsca zatrudnienia i udzielanie kompleksowej pomocy w znalezieniu najlepszych pracowników. Targi były także doskonałą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z uczniami i absolwentami szkół z Pelplina i okolic.

Cofnij

WSZ na Facebooku