Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Targi Akademia 2003 19-21 marca 2003 r.

Targi AKADEMIA już na trwałe wpisane zostały w kalendarz imprez pomorskiego środowiska akademickiego, społeczności Trójmiasta i maturzystów Polski północnej. Już kolejny raz mury uniwersytetu wypełnia wielotysięczna rzesza młodzieży, poszukująca informacji ułatwiających podjęcie decyzji o jej przyszłości i kierunku dalszego rozwoju, a w konsekwencji drogi życiowej. Targi AKADEMIA to miejsce, gdzie kandydaci na studia mogą poznać i porównać oferty edukacyjne kilkudziesięciu szkół wyższych, państwowych i prywatnych. Nasza uczelnia – Wyższa Szkoła Zdrowia – wystawiała się na doskonale przygotowanym stoisku, za które otrzymała nagrodę, nagroda była przyznawana za wystrój stoiska oraz za udzielanie najbardziej wyczerpujących informacji dzisiejszym maturzystom i przyszłym studentom.

Cofnij

WSZ na Facebooku