Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Targi Akademia 2002 18–20 marca 2002 r.

W dniach 18 – 20 marca 2002 przy Uniwersytecie Gdańskim odbyły się Targi AKADEMIA 2002. Przewodniczący Honorowego Komitetu Organizacyjnego J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Marcin Pliński otworzył targi 18 marca punktualnie o 9:30 przemówieniem. Członkami Komitetu byli również: Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu, prof.dr hab. Michał Kleiber – Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, prof. dr inż. Jerzy Kołodziejczyk – Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr inż. Aleksander Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, Jan Ryszard Kurylczyk – Wojewoda Pomorski, Bogumił Osiński – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej S. A., prof. dr hab. Andrzej Pelczar – Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Jacek Piechota – Minister Gospodarki, Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni, Andrzej Trojanowski – prezes Zarządu Radia Gdańsk S.A., prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – Rektor, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Jan Zarębski – Marszałek Województwa Pomorskiego.

Targi AKADEMIA 2002 to miejsce, gdzie kandydaci na studia mogli poznać i porównać oferty edukacyjne ponad 27 szkół wyższych; państwowych i prywatnych. W dniach 18-20 marca 2002 roku, podczas targów realizowany był program obejmujący prezentacje uczelni, wykłady popularnonaukowe, seminaria, wystawy, warsztaty, zwiedzanie laboratoriów i pracowni naukowych. Nasza uczelnia – Wyższa Szkoła Zdrowia – wystawiła się na stoisku nr 14. Podczas targów oraz Dni Otwartych pracownikom WSZ pomagali, jak co roku, studenci. Równie fachowo jak pracownicy WSZ udzielali cennych informacji i rad przyszłym studentom.
W Dniach targów AKADEMIA 2002 odbyły się również Dni Otwarte Wyższej Szkoły Zdrowia.

Cofnij

WSZ na Facebooku