Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia
Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, 9 maja 2012 r.

Pierwsze w Polsce Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości odwiedziło w środę (9 maja 2012 r.) około 11 tys. osób. Na odwiedzających w nowym centrum konferencyjno-wystawiennicze AmberExpo czekało prawie 3 tys. ofert z Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, ale i spoza granic Polski. Centrum wystawienniczo-kongresowe AmberExpo, mieści sie w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu PGE Arena Gdańsk.
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku promowała na targach Dział HR i Biuro Karier, które zajmują się promocją zawodową studentów i absolwentów naszej uczelni. Dużym zainteresowaniem odwiedzających targi cieszyła się także nowa oferta kierunków studiów podyplomowych.
Choć targi rozpoczynały się o godz. 10, już na 20 minut przed ich otwarciem przed drzwiami nowoczesnego obiektu w Letnicy czekało około 200 osób.

Cofnij

WSZ na Facebooku